U termoelektrani „Kostolac B“ uskoro počinje realizacija još jednog velikog projekta za unapređenje zaštite životne sredine – izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda. Dobijanje građevinske dozvole za izgradnju očekuje se krajem februara, a početak radova planiran je u martu. Prema ugovoru, postrojenja treba da budu izgrađena do 25. decembra 2019, kada se očekuje puštanje u probni rad sa dokazivanjem ugovornih parametara postrojenja. Tada treba da bude potpisan i sertifikat o preuzimanju.

− U termoelektrani „Kostolac B“ planirana je izgradnja tri velika postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i četiri separatora ulјa za prečišćavanje atmosferskih voda. Izgradiće se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nakon odsumporavanja i hemijske pripreme vode, postrojenje za prečišćavanje zaulјenih i zamazućenih otpadnih voda i postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda − rekla je Ljilјana Velimirović, menadžer projekta.

Ona je istakla da je taj projekat deo nacionalnog programa IPA 2013, koji se finansira sredstvima Evropske unije i sredstvima Republike Srbije, koje će obezbediti „Elektroprivreda Srbije“. Cilј projekta je ispunjavanje domaće i strane zakonske regulative vezane za energetski sektor i zaštitu životne sredine.

Tokom tehnoloških procesa u proizvodnji električne energije u TE „Kostolac B“ dolazi do zagađenja procesne vode i pojave velike količine kontaminiranih otpadnih voda. Kao posledica padavina i spiranja terena u okviru termoelektrane javlјaju se određene količine zagađenih voda koje se takođe moraju prečistiti pre ispuštanja u prirodni recipijent, reku Mlavu. Deo zaprlјanih procesnih otpadnih voda transportuje se preko sistema za transport pepela i šlјake na deponiju pepela. Od svih otpadnih voda koje nastaju u procesu rada termoelektrane, u ovom trenutku postoji jedino „Biodisk“, postrojenje za prečišćavanje sanitarne otpadne vode.

Izgled postrojenja

Vrednost projekta

Ugovori za realizaciju projekta o radovima i uslugama već su potpisani.

– Ukupna vrednost ugovora o radovima je 5,4 miliona evra. Veći deo sredstava, u iznosu od 4,2 miliona evra, pokriće se iz fondova Evropske unije. EPS će učestvovati sa 740.000 evra, a planirana vrednost naknadnih radova je oko 494.000 evra − navela je Ljilјana Velimirović.

Ukupna vrednost ugovora o uslugama je 507.000 evra. Za ove namene predviđena su sredstva Evropske unije u iznosu od 456.300 evra, dok će EPS učestvovati sa 50.700 evra. Projektom su obuhvaćene i dodatne količine otpadnih voda koje će nastajati na budućem bloku B3, snage 350 megavata.

KOMENTARIŠI