Ima li u Jadranskom moru ajkula opasnih za ljude?

Ima li u Jadranskom moru ajkula opasnih za ljude?

U Jadranskom moru živi populacija morskog psa modrulje koje nisu opasne za ljude, ali su veoma ugrožena vrsta o kojima se mora voditi računa, izjavio je šef Laboratorije za ihtiologiju i ribarstvo u Institutu za bilogiju mora Kotor Aleksandar Joksimović.

„To je grandiozna vrsta koja već 400 milijardi godina živi na ovoj planeti i moramo imati poštovanja prema njoj. Nažalost ajkule koje se ulove na parangale se vrlo brzo uguše, jer moraju non-stop da plivaju, tako da su one sporedni deo ulova, a na taj način se definitivno pravi velika šteta eko- sistemu. One za ljude nisu opasne, i u našim vodama nema potencijalnih vrsta koje su opasne za ljude“, rekao je Joksimović za podgorički Dan.

On je, prenosi CDM, upozorio da su najviše opasni susreti sa morskim psima na velikoj udaljenosti od obale, na pučini, jer ajkule u svom sistemu organa imaju specifične senzore, osećaju elektro magnetna polja i talase, tako da sve što se nađe u morskoj tišini za njih predstavlja plen.

KOMENTARIŠI