Izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu: Stranim državljanima ograničena kupovina zemljišta

Izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu: Stranim državljanima ograničena kupovina zemljišta

Izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima ograničiti kupovinu zemljišta, biće usvojene u skupštini do 1. septembra.

Nacrt je prošao vladu 4. avgusta i zakon će biti usvojen u parlamentu po hitnoj proceduri.

Taj zakon će sprečiti potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Predviđeno je bilo da 1. septembra počne primena odredbi S SP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Srbija je potpisala S SP 2008. i jedina je zemlja koja je tokom pregovora o pridruživanju EU prihvatila obavezu da liberalizuje tržište poljoprivrednog zemljišta pre nego što postane punopravna članica.

S SP je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine i predviđeno je bilo da u periodu od četiri godine od stupanja na snagu tog sporazuma Srbija postepeno uskladi svoje zakonodavstvo koje se odnosi na sticanje svojine nad nepokretnostima u Srbiji, kako bi državljanima članica EU osigurala isti tretman kao i svojim državljanima.

Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji treba da bude usvojen u skupštini do 1. septembra predviđa uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Državljanin članice EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini može steći pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade pod uslovima propisanim tim zakonom.

Poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini može se steći ako je najmanje deset godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta, obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla uz naknadu ili bez naknade.

Takođe, ako ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se ureduje poljoprivreda i ruralni razvoj bez prekida najmanje deset godina, kao i ako ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Predmet pravnog posla može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini ako: nije poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao gradevinsko zemljište, ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima, ne pripada ili se ne graniči sa vojnim postrojenjem i vojnim kompleksom i ne nalazi se u zaštitnim zonama oko vojnih postrojenja, vojnih kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture, niti pripada i ne granici se sa teritorijom Kopnene zone bezbednosti.

Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni uslovi propisani tim zakonom.

Odredbe se ne primenjuju se u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vracjanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.

Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Izmene i dopune zakona će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Druge zemlje su se izborile u pregovorima za pridruživanje za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

KOMENTARIŠI