Ko zaslužuje Povelju kulture Grada Požarevca?

Ko zaslužuje Povelju kulture Grada Požarevca?

Foto: Urban City / B.P.

Nagrada Povelja kulture Grada Požarevca dodeljuje se fizičkim i pravnim licima za rezultate koji predstavljaju izvanredan stvaralački doprinos unapređenju i širenju kulture, prosvete i nauke, ukoliko je aktivnost kojom se bave predstavljena i dostupna javnosti, a koja nisu ranije nagrađivana.

Mogu se dodeliti najviše 3 nagrade.

Pravo predlaganja kandidata za Povelju imaju sva pravna i fizička lica.

Predlagači pravna lica dostavljaju svoje adrese sedišta, a predlagači fizička lica dostavljaju svoje lične podatke: ime i prezime, broj lične karte i adresu stanovanja.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi uz obrazloženje i sadrži:
– Podatke o predloženom fizičkom/pravnom licu: Ime, prezime i adresu stanovanja (za fizička lica), odnosno naziv i adresu sedišta (za pravna lica).
– Obrazloženje predloga sa prilozima koji ukazuju na rezultate i dostignuća.
Predlozi za dodelu Povelje kulture Grada Požarevca dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu:

Kulturno – prosvetna zajednica Grada Požarevca
Sime Simića 1
12000 Požarevac
– Predlog za Povelju kulture 2019. –

Rok za dostavljanje predloga je PETAK, 15. novembar 2019. godine.

Odluku o dodeli Povelja kulture Grada Požarevca donosi Odbor za dodeljivanje nagrada koji će imenovati Predsedništvo Kulturno – prosvetne zajednice Grada Požarevca. Odluka Odbora je konačna.

KOMENTARIŠI