KONKURS: Sto pet miliona bespovratnih sredstava za navodnjavanje u 2017. godini

KONKURS: Sto pet miliona bespovratnih sredstava za navodnjavanje u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinanisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinanisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 105.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije( fizička lica i preduzetnike) ako je investicija:

na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (marginalna naselja) lica mlađa od 40 godina i žene
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 10.000.000,00 dinara, odnosno 11.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 30.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

A. Izgradnju eksploatacionih bunara.Prijave koje su u vezi sa izgradnjom eksploatacionih bunara, odobravaće se isključivo za eksploatisanje vode iz vodonosnih horizonata, čija voda nije dovoljnog kvaliteta za ljudsku upotrebu.

B. Nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju, cevnih linija za orošavanje, cevnih linija sa rasprskivačima, sistema za navodnjavanje „kap po kap“,i podzemnih i nadzemnih „kap po kap“ laterala, sistema za fertirigaciju i kišnih krila.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše do 250.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do deset hektara, odnosno 2.500.000,00 dinara, odnosno 275.000,00 dinara/ha, a maksimalno do deset hektara, odnosno
2.750.000,00 dinara za podnosioce prijava fizička lica i preduzetnici, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.

V. Nabavku mašina za zalivanje u tipu „Tifona“, pod uslovom da se navodnjava minimalno pet hektara površine po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše tri mašine u tipu „Tifona“.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 800.000,00 dinara po mašini, odnosno 880.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.
G. Nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „Rendžer“, „Centar pivot“, “Linear“, pod uslovom da se navodnjava najmanje pedeset hektara površine.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 40% vrednosti investicije, odnosno najviše do 8.000.000,00 dinara, odnosno 8.800.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.

D. Izgradnju cevovoda.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.600.000,00 dinara, odnosno najviše do 880,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.760.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2017. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2017.godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo odnosno zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017.godine.
Korisnik sredstava po prvom konkursu za ove namene objavljenom 04.03.2017.godine, ne može biti korisnik sredstava po ovom konkursu.
Kompletan tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

KOMENTARIŠI