Kupanje u dvorištu – Građevinska dozvola potrebna za bazene dublje od metar

Kupanje u dvorištu – Građevinska dozvola potrebna za bazene dublje od metar

Kada živa u termometru preskoči 35 stepeni, svako poželi da se rashladi u bazenu.

Kada živa u termometru preskoči 35 stepeni, svako poželi da se rashladi u bazenu. Za instalaciju je potrebno dvorište ili velika ravna terasa. Od materijala zavisi i cena koliko će koštati brčkanje. Za one većih gabarita i čvrste gradnje potrebna je i odgovarajuća građevinska dozvola.

Ako gradite bazen za ceo život, betonsko-armirani su idealno rešenje, ali su svakako jedan od najskupljih vidova izgradnje. Oni koštaju od 50.000 EUR pa naviše. Montažne verzije bazena idealne su za vikendice i mogu se nabaviti po ceni od 100 do 2.000 EUR. Ukoliko nemate nameru da bazen koristite u hladnijem delu godine, svakako je najbolji izbor spoljni bazen, dok je izgradnja zatvorenog bazena idealno rešenje za korišćenje tokom cele godine.
Sa minimalnim budžetom, na tržištu se mogu naći različite varijante montažnih sistema. Cene gumeno-plastičnih bazena kreću se u rasponu od 100 do 2.000 EUR. Oni se montiraju za nekoliko sati, a mogu se kupiti u prodavnicama kućne opreme. Instalacija podrazumeva metalnu ramovsku konstrukciju koja se postavlja na ravnu stabilnu podlogu, nakon spajanja stavlja se PVC korito i bazen je spreman za upotrebu. Nakon završene sezone, svi delovi se mogu spakovati i odložiti na sigurno mesto.
Za poliesterske bazene cene su u rasponu od 15.000 do 45.000 EUR u zavisnosti od proizvođača i dimenzija. Potreban je samo iskop, betonska i šljunkovita podloga. Postavi se bazen i razvuku se instalacije. Potrebno je i da se betonira spoljna košuljica. Čitava instalacija je gotova za nekoliko dana.
Ukoliko imate veći budžet na raspolaganju, duže vreme za izvođenje radova, ali želite da sami odaberete tip bazena, oblik, veličinu, kao i unutrašnji mozaik – betonski bazeni su pravo rešenje. Na cenu izgradnje betonskih bazena utiču razni faktori, počev od dimenzije, terena, oblika i opreme. U cenu su uključeni iskop, građevinski radovi, ugradnja betonske tehnike i zatrpavanje. Prosečna dimenzija bazena koji je dužine osam metara, prečnika četiri metara i dubine od 1,35 do 1,5 ne može se sagraditi za iznos manji od 35.000 do 50.000 EUR.
Prelazno rešenje između montažnih i betonskih su “linearni” bazeni. Njihov zid može biti od različitih materijala, ali dovoljno jak da izdrži pritisak vode. Postupak izolacije je brži nego kod betonskih, ali je proces održavanja skuplji. Prosečna cena je od 12.000 do 40.000 EUR.
Procedura u vezi sa izgradnjom bazena razlikuje se u zavisnosti od planirane površine. Prema članu 144. Zakona o planiranju i izgradnji bazena, za površinu do 12 metara i dubinu do jednog metra nije potrebno pribavljanje građevinske dozvole, dok je za bazene veće površine, koji imaju status pomoćnih objekata, neophodno pribaviti rešenje o odobrenju izvođenja radova prema članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

Prilaže se idejni projekat u skladu sa Zakonom, važeća planska dokumenta zbog definisanja položaja, dimenzija, udaljenosti od drugih objekata.

Inkos čelik 

Najnoviji način gradnje su korita od inoks čelika koji imaju najveću prednost što se tiče izdržljivosti. Mogu se poručiti gotovi ili se sastavljaju na licu mesta na izvedenoj betonskoj podlozi. Cene ovih bazena kreću se od 55.000 pa i do preko 100.000 EUR, u zavisnosti od dimenzija i načina montaža.

KOMENTARIŠI