ODLAŽE se dalja rekonstrukcija bolnice u POŽAREVCU

ODLAŽE se dalja rekonstrukcija bolnice u POŽAREVCU

Od faze projekta koja je podrazumevala rekonstrukciju bolnice, ostalo je obećanje i nada da će se tokom 2017. nastaviti.

“Ono što nam sleduje je pokušaj nastavka našeg projekta, da pokušamo da završimo bolnicu. Na žalost, naš projekat je prošao među tri projekta koji su prošli u fondovima u saradnji sa Rumunijom. Naš projekta je dobio 3. mesto i sve ke to stavljeno u drugi plan zbog projekata koji su dobili nacionalni interes”, izjavio je direktor Opšte bolnice Požarevac dr Danko Nikolić.

KOMENTARIŠI