Održan sastanak rukovodstva Nacionalnog saveta Vlaha sa predstavnicima OEBS-a

Održan sastanak rukovodstva Nacionalnog saveta Vlaha sa predstavnicima OEBS-a

U Petrovcu na Mlavi održan je sastanak na kome su ispred OEBS-a (Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju) bili prisutni Jan Bankroft iz Velike Britanije i Milica Rodić -departnent za demokratizaciju, dok su njihovi sagovornici bili predsednik Nacionalnog saveta Vlaha Novica Janošević i predsednik Izvršnog odbora NSV Radisa Dragojevic.

Razgovaralo se o prioritetnim aktivnostima NSV u 2019. godini, zatim o planovima saradnje NSV sa ostalim Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, individualno ili u sklopu Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, planovima NSV za delatnosti u okviru Republičkog saveta nacionalnih manjina, o evaluaciji donete strategije za kulturu NSV-a, kao i merama neophodnim da bi se osnažio i poboljšao kvalitet aktivnosti koje NSV sprovodi.

KOMENTARIŠI