Foto: Urban City // ilustracija

Popis stanovništva počinje prvog oktobra i trajaće mesec dana. Svako ima zakonsku obavezu da odgovori na postavljena pitanja tačno. Ipak, postoje tri pitanja na koja ne morate da date odgovor ako ne želite.

Od 8 časova prvog oktobra popisivači izlaze na teren i intervjue sprovode od vrata do vrata.

Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović razrešio je neke od nedoumica građana.

Šta se dešava ako niste kod kuće

Ako niste kod kuće, popisivač stavlja obaveštenje u poštansko sanduče na kojem ostavlja svoje podatke i kontakt popisnog info-centra sa kojim zatim stupate u kontakt, a kasnije sa popisivačem ugovarate njegov dolazak.

Na koja pitanja ne mora da se odgovori

Zakonska obaveza je da se odgovori tačno popisivaču na postavljena pitanja. Ako neko ne želi, postoje tri pitanja na koja ne mora da se dâ odgovor – o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku.

Naizgled neobična pitanja

Postoje pitanja koja su naizgled neobična, poput onog koje se postavlja muškarcima – koliko biološke dece imaju ili pitanja gde je živela majka u momentu rođenja deteta.

Korović ističe da su sva pitanja logična, iako možda ne izgledaju odmah tako.

“Deca iz seoskih sredina se rađaju u porodilištima najbližih gradova, i onda se u ličnim podacima navodi mesto gde su se rodili, a ne gde su živeli. U nekom selu, analizom podataka ispostavilo bi se da se nije rodilo nijedno dete, jer piše da su se rodili u opštini. Ovako dobijamo pravu informaciju gde ste živeli po rođenju”, navodi Korović.

Bezbednost podataka

Svi podaci koji se daju popisivaču su bezbedni i nigde neće biti publikovani, koriste se samo u statističke svrhe. Nijedna druga institucija ne može da ih koristi. To je garantovano Zakonom o popisu stanovništva, Zakonom o statistici, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Na pitanje da li će popisivači imati legitimacije, kako će one izgledati i na osnovu čega građani mogu biti sigurni da je reč o zvaničnom popisivaču, u RZS su objasnili da “popisivač nosi legitimaciju koju je u obavezi da pokaže pre nego što uđe u domaćinstvo“.

– Na prednjoj strani legitimacije nalazi se logo RZS-a, ime i prezime popisivača, njegova fotografija i broj lične karte. Na zadnjoj strani nalazi se ovlašćenje za rad – kažu za Blic u Zavodu.

Kazne do 50.000

Bitno je i da građani znaju da nisu u obavezi da popisivaču daju na uvid lična dokumenta, zato što se podaci u popisu prikupljaju na osnovu izjave. Međutim, još bitniji podatak je da su, prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, državljani Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Srbiji, i stalno nastanjeni stranci, u obavezi da učestvuju u popisu i da na sva pitanja daju tačne i potpune odgovore.

– Svako odbijanje, kao i davanje nepotpunih i netačnih podataka, za sobom povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu, od 20.000 do 50.000 dinara – kažu u RZS i naglašavaju da se podaci prikupljeni u popisu koriste isključivo u statističke svrhe i RZS ih ne može ustupiti drugim fizičkim i pravnim licima.

Popisnica za svako lice u domaćinstvu

1. Pol?

2. Datum rođenja

3. Mesto rođenja

4. Mesto stalnog stanovanja majke u vreme kada je lice rođeno

5. Da li lice od rođenja živi na adresi na kojoj se radi popis

Ako je odgovor ne:

5.1. Da li se lice doselilo u mesto popisa iz drugog mesta u Republici Srbiji ili iz druge države

5.2. Kada se lice doselilo

5.3. Razlog doseljnja (posao, školovanje, porodični razlozi, nastanjenje, prinudno preseljnje , drugo)

6. Da li je lice interno raseljeno iz AP KiM posle 24. marta 1999?

Ako je odgovor da:

6.1. Odakle je

6.2. Kada

7. Da li je lice živelo/boravilo van republike srbije neprekidno godinu dana ili duže

Ako je odgovor da:

7.1. Država u kojoj je živelo/boravilo

7.2. Period boravka

7.3. Glavni razlog povratka u R. Srbiju

8. Državljanstvo

9. Bračni status

10. Da li živite sa partnerom/partnerkom u vanbračnoj zajednici?

11. Broj živorođene dece

1. Godine rođenja dece

12. Nacionalna pripadnost (nije dužno da se izjasni)

13. Maternji jezik

14. Veroispovest (nije dužno da se izjasni)

15. Najviša završena škola (pitanje za lice starije od 15 godina)

16. Pohađanje škole

16.1. Gde se nalazi obrazovna ustanova (pun naziv, adresa)

16.2. Koliko često lice putuje sa adrese na kojoj se popisuje do škole i nazad

17. Da li je lice pismeno?

18. Koje od navedenih aktivnosti lice zna da obavlja na računaru( tabletu, mobilnom)

Pretraživanje informacija, elektronska komunikacija

19. Da li je lice u sedmici koja j prethodila popisu bar jedan sat obavljala bilo kakav plaćen posao(u novcu, robi ili uslugama) ili je radilo pomažući kao članu u porodišnom poslu koji donosi prihod?

20. Da li lice ima plaćen posao sa kojeg je u sedmici koja je prethodila popisu odsustvovalo zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili bilo kog drugog razloga, a na koji će se vratiti nakon isteka odsustva?

21. Da li je lice tokom četiri sedmice koje su prethodile popisu aktivno tražilo posao ili pokušavalo da započne samostalni posao?

22. Da li bi lice moglo da počne da radi u naredne dve sedmice ako bi mu bio ponuđen posao?

23. Kojoj grupi ekonomski neaktino lice pripada?(učenici, penzioneri, lice sa prihodima od imovine i investicija, lica koja se bave proizvodnjom dobara za potrebe svog domaćinstva, lica koja obavljaju neplaćene kućne poslove u svom domaćinstvu, ostalo)

24. Zanimanje

25. Položaj zaposlenog (zaposleno lice, poslodavac, samostalno obavlja delatnost, indidvidulani poljoprivrednik, pomažući član u porodičnom poslukoj donosi prihod,. radi na osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora i sl, ostalo)

26. Gde lice radi

27. Pun naziv poslovnog subjekta

28. Lokacija mesta rada

29. Delatnost

30. Koliko često lice putuje sa adrese na kojoj se popisuje do posla i nazad?

31. Način putovanja do škole/posla

32. Da li lice i u kojoj meri, ima poteškoća u obavaljanju svakodnevnih aktivnosti zbog probelma sa:

1. vidom

2. sluhom

3. hodom ili penjanjem stepenicama

4. pamćenjem/koncentracijom

5. samostalnošću pri odevanju/ishrani/održavanju lične higijene

6. komunikacijom

Pitanja za odsutne članove domaćinstava

1. Mesto u kojem se nalazi odsutno lice

2. Dužina odsustva iz mesta popisa

3. Koliko još lice namerava da bude odsutno

4. Učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja

Pitanja za privremeno prisutna lica

1. Mesto stalnog stanovanja privremeno prisutnog lica

2. Dužina prisustva u mestu popisa

3. Koliko još lice namerava da bude prisutno

4. Učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja

33. Ko je dao podatke?

Upitnik za domaćinstvo i stan

1. Adresa

2. Podaci o adresi na terenu

2.1. Adresa na terenu

3. Da li kućni broj pripada zgradi sa više ulaza(kućnih brojeva)

3.1. Koliko kućnih brojeva pripada datoj zgradi

3.2. Da li su svi kućni brojevi u istom popisnom krugu?

4. Vrsta zgrade

5. Vrsta stambene zgrade

6. Vrsta kolektivnog smeštaja

7. Upisati naziv nestambene zgrade za kolektivni smeštaj

8. Ukupan broj stanova na datom kućnom broju

9. Materijal spolnih zidova zgrade

10. Lift u zgradi?

11. Upitnik se popunjava za: stan, nastanjenu poslovnu prostoriju, prostoriju nastanjenu iz nužde, kolektivni stan?

11.1 Broj stana na vratima

12 Površina stana

13. Broj soba u stanu

14. Kuhinja u stanu

15. Kupatilo u stanu

16. WC u stanu

17. Instalacije u stanu (struja, voda, kanalizacija, gasovod, centralno grejanje, etažno)

18. Vrsta energenata koji se koristi za grejanje stana

19. Sprat na kojem se stan nalazi

20. Da li se stan nalazi samo na jednom spratu?

21. Godina izgradnje

22. Svojina stana

23. Namena stana

24. Ko živi u stanu

25. Ukupan broj domaćinstava us tanu

26. Ukupan broj lica u stanu

27. Osnov po kojem domaćinstvo koristi stan

28. Da li se u domaćinstvu u prethodnih godinu dana obavljala sopstvena proizvodnja

28.1. Da li je domaćinstvo povremeno ili stalno prodavalo sopstvene poljoprivredme proizvode

28.2. Da li je domaćinstvo koristilo/obrađivalo 50ar ili više poljoprivrednog zemljišta?

28.3 Da li je domaćinstvo gajilo najmanje

dva grla goveda

jedno grlo goveda i sve sitne stoke

pet grla ovaca ili pet grla koza

četiri grla sitne stoke

50 komada živine

20 pčelinjih društava

KOMENTARIŠI