Foto: Urban City // B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca obaveštava sve građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da je u toku priprema sledećih podzakonskih akata:

1. Odluka o postavljanju letnjih bašta na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju,

2. Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju

3. Odluka o komunalnom uređenju kojom se se propisuje opšta uređenost naselja, postavljanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, uređivanje i održavanje javnog zelenila, održavanje javne higijene, kao i uređenost izvođenja kulturnog ili artističkog programa na tim površinama.
Pozivamo vas da nam uputite svoje predloge, sugestije i komentare.

Predlozi, sugestije, inicijative, komentari i foto dokumentacija dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: komunalne.delatnosti@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac do 10.12.2021. godine.

Nakon analiziranja prikupljenih primedbi, predloga i sugestija sačiniće se nacrti Odluka koji će biti objavljeni na internet stranici Grada Požarevca radi upoznavanja javnosti sa njihovim sadržajem i upućivanja dodatnih sugestija.

KOMENTARIŠI