Ovo je prvi put da se svečanosti izmeštaju iz Rabrova. Odluku je obrazložila Svetlane Kuzmanović, predsednica Organizacionog odbora manifestacije i Udruženja građana „Žanka Stokić iz Rabrova. Glavni razlog su radovi na rekonstrukciji Doma kulture u Rabrovu koji neće biti završeni do vremena održavanja manfgestacije. Zbog toga je i odlučeno da se ovogodišnje, 16-te pozorišne svečanosti „Žanki u čast“, održe u Velikoj sali Centra za kulturu u Kučevu. Ona je dalje rekla da je odbor kome je na čelu usvojio program manifestacije koji će se sastojati od glavnog, koji predviđa izvođenje četiri pozorišne predstave, kao i pratećeg, koji se sastoji od koncerata, promocija knjiga i izložbi.

„Opština Kučevo pokazala je kako se treba odnositi prema znamenitim ličnostima ali i kako podstaći ravnomeran razvoj kulture u opštini, ulažući značajna sredstva u obnovu domova kulture u svim naseljima “, rekla je Kuzmanovićka i dodala „Lokalna samouprava je investitor važnog projekta koji će sprečiti dalje propadanje Doma kulture u Rabrovu i stvoriti uslove dostojne manifestacije koja nosi ime najveće srpske glumice Žanke Stokić.”

Iz godine u godinu, kako je manifestacija rasla i razvijala se, neprestalno je rađeno i na stvaranju uslova koji podstiču razvoj kulturnog života u samom Rabrovu ali i okolnim naseljima. Od nastanka manifestacije na Domu su vršeni građevinski zahvati. Tako su, nakon zamene ulaznog portala, uređenja stepenica, proširenja bine, uređenja toaleta, šminkernice i garderobe, na red došli zahvati koji se sada vrše : kompletna rekonstrukcije krova, zamene elektro instalacija kao i postavljanja hidrantske mreže .

KOMENTARIŠI