Prodajna izložba radova korisnika projekta „Podrška odraslim OSI do uspostavljanja usluge dnevnog...

Prodajna izložba radova korisnika projekta „Podrška odraslim OSI do uspostavljanja usluge dnevnog boravka za odrasle“

U utorak 01.10.2019. od 9,30 do 12 časova, kod Trga oslobođenja biće otvorena prodajna izložba radova korisnika projekta „Podrška odraslim OSI do uspostavljanja usluge dnevnog boravka za odrasle“.

Foto: Veritas

Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“ u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i uz finansijsku podršku Grada Požarevca realizuje projekat „Podrška odraslim OSI do uspostavljanja usluge dnevnog boravka za odrasle“. Cilj programa podrške ogleda se u poboljšanju kvaliteta života odraslih osoba sa invaliditetom uspostavljanjem i razvojem aktivnosti dnevnih usluga u lokalnoj zajednici namenjenih ovoj populaciji. Program podrazumeva aktivno učešće korisnika projekta u javnim dešavanjima u gradu, stvaranje uslova za ostanak u porodici i neposrednom okruženju, osnaživanje kapaciteta OSI kao i prepoznavanje problema i potencijala odraslih osoba sa invaliditetom od strane šire lokalne zajednice, lokalne samouprave i stručne javnosti što u mnogome utiče na poboljšanje kvaliteta života OSI i njihovih porodica.

Foto: Veritas

U okviru projekta kao posebne aktivnosti izdvajaju se sportsko-rekreativne aktivnosti, kreativne aktivnosti i aktivnosti usmerene na senzibilizaciju lokalne zajednice za potrebe ove korisničke grupe.

Izložba ima za cilj da pored pokazane kreativnosti osnaži kapacitete korisnika projekta, te da poveća njihovo samopouzdanje kroz vrednovanje proizvoda koji su sami sačinili tokom realizacije ovog projekta.

KOMENTARIŠI