Foto: Urban City // B.P.

Računovodstvena komora Srbije zatražila je da Poreska uprava ima nadzor nad sistemom elektronskih faktura, a ne, kako kažu, eUprava.

Zakon o elektronskom fakturisanju treba da stupi na snagu 1. januara 2022. godine, a Snežana Mitrović iz Računovodstvene komore Srbije kaže da bi ga trebalo izmeniti tako da Poreska uprava bude nosilac sistema e-faktura, kao što je nosilac sofvtera objedinjene naplate.

Na okruglom stolu na temu “Pravna (ne)sigurnost u radu poreskih obveznika u Srbiji” u organizaciji Računovodstvene komore Srbije i Zaštitnika preduzetnika i privrednika Srbije, Mitrović je navela da u tom poslu mogu da učestvuju i IT stručnjaci iz eUprave koji su učestvovali i u izradi softvera za objedinjenu naplatu.

“To je primer dobre saradnje dve uprave, ali nije logično da Zakon o elektronskom fakturisanju kreira Ministarstvo finansija i delegira nadležnosti za sistem e-faktura eUpravi”, kaže Mitrović.

Slobodan Mićić iz Računovodstvene komore Srbije kaže i da je nelogična kaznena politika predviđena zakonom.

“Sve informacije o svim elektronskim dokumentima prelaze preko informacionog posrednika, oni će doći u dodir sa svim poverljivim informacijama. Mislim da postoji velika opasnost od trgovine poverljivim informacijama. Nema odgovornosti za to”, rekao je Mićić.

Kaže da tako za informacionog posrednika nema odgovornosti, a ima odgovornosti za privrednika koji ničim nije oštetio državu.

Smatra da bi taj posrednik zato trebalo da bude Poreska uprava preko koje će ići svi ti podaci.

KOMENTARIŠI