Remonti na PK „Drmno“: Zatezanje sistema

Remonti na PK „Drmno“: Zatezanje sistema

Ovogodišnja remontna sezona osnovne rudarske mehanizacije, kojom se otkriva i iskopava ugalj, trajaće sedam meseci

Za to vreme treba ukloniti sve uočene nedostatke na pet rudarskih sistema i opremi koja je u funkciji otkrivanja, kao i rudarskoj mehanizaciji kojom se iskopava ugalj.

Kako nam je rekao Mašan Trifunović, direktor Direkcije za proizvodnju uglja, planom ovogodišnjih remontnih aktivnosti predviđeno je da se s radovima počne 1. aprila, generalnim sređivanjem osnovne rudarske mehanizacije i opreme koja radi u sklopu petog jalovinskog sistema. Od početka maja sledi remont bagera, odlagača i druge rudarske opreme koja je angažovana u sklopu trećeg jalovinskog sistema.

Remontna sezona trajaće od aprila do kraja oktobra, Foto: Energija Kostola

Od 1. juna u remontu će biti kompletna mehanizacija koja je angažovana na iskopavanju, transportu i preradi uglja. U julu će se raditi na investicionoj opravci mašina i opreme koja se eksploatiše u okviru prvog jalovinskog sistema. Septembar i oktobar rezervisani su za remont mašina i opreme koja radi u sklopu drugog jalovinskog sistema. Prema planu, sve ovogodišnje remontne aktivnosti treba da se završe do 30. oktobra.

– Veoma je važno zbog podizanja pogonske spremnosti i sveukupne stabilnosti i efikasnosti rada osnovne rudarske mehanizacije da svi predviđeni poslovi budu urađeni na vreme i kvalitetno – ističe Mašan Trifunović. – Planom remonta predvideli smo nabavku i zamenu dva ležaja okreta gornje gradnje bagera „SRs 2000“, koji rade u sklopu drugog i trećeg jalovinskog sistema.

KOMENTARIŠI