TE Kostolac B, Foto: Urban City / B.P.

Predviđeno je da remont prvog bloka TE „Kostolac B“ počne 7. maja i da traje 142 dana. Remont bloka B2 biće standardnog tipa i počeće 18. jula.

Remonti blokova u ovoj godini počeće u maju, kada je planiran početak kapitalnog remonta bloka B1. Predviđeno je da ovaj blok bude u zastoju 142 dana, počev od 7. maja.

Na drugom termokapacitetu TE „Kostolac B”, bloku B2, remont standardnog tipa počeće 18. jula i trajaće 38 dana.

Na bloku B1 u TE „Kostolac B” od najvažnijih poslova koji će se obaviti u kapitalnom remontu su ugradnja sistema sekundarnih mera za redukciju azotnih oksida, rekonstrukcija na kotlovskom postrojenju radi poboljšanja parametara na kotlu i zamena ugroženih delova na Cevnom sistemu kotla.

Biće uradićen i kapitalni remont turbogeneratora i rekonstruisati sistem snabdevanja vodom na postrojenju za pripremu i transport pepela i šljake.

KOMENTARIŠI