REPORTAŽA: Unapređenje mera populacione politike – Rodna ravnopravnost, žene žive i na...

REPORTAŽA: Unapređenje mera populacione politike – Rodna ravnopravnost, žene žive i na selu

Predavanje na temu „Rodno budžetiranje na lokalnom nivou“

26. septembra u skupštinskoj sali u zgradi Načelstva održano je predavanje na temu „Rodno budžetiranje na lokalnom nivou“.

Rodno odgovorno budžetiranje uvedeno 2016. Zakonom o budžetskom sistemu. U Srbiji postoji i Strategija za rodnu ravnopravnost čiji je cilj da se poveća učešće žena u procesima odlučivanja.

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) je primena rodne analize na javne budžete, odnosno sagledavanje efekata alokacije budžetskih sredstava na živote žena i muškaraca u lokalnoj zajednici. Ne radi se o posebnim budžetima za žene i muškarce, već o tome da li postojeća preraspodela sredstava odgovara na potrebe žena i muškaraca u jednoj zajednici.

Foto: Urban City

Rodno odgovorno budžetiranje je i strateški pristup kojim se, pomoću alokacije sredstava za sprovođenje politika, mera i programa, može unaprediti rodna ravnopravnost i podstaći višestruki potencijali žena i muškaraca u korist razvoja i poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života.

Rodno odgovorno budžetiranje omogućava odgovor na pitanje da li žene i muškarci u jednoj lokalnoj zajednici imaju jednak pristup resursima, da li jednako učestvuju u odlučivanju i da li imaju jednake koristi od upotrebe resursa.

“Grad Požarevac je u aprilu ove godine počeo sa realizacijom projekta uređenjem mera i populacione politike finansiranog od strane Ministarstva za demografiju i populacione politike. Ovaj projekat je još jedan dokaz da je Požarevac jedan od vodećih lokalnih samouprava koje neprekidno rade na unapređenju rodne ravnopravnosti”, rekao je predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić. On je dodao da se nekoliko projekata već sprovodi na teritoriji grada koji imaju za cilj osnaživanje i poboljšanja ekonomskog položaja žena i ranjivih grupa, kao i da je cilj poboljšanje programske strukture.

Tribina “Žene žive i na selu!” održana u Domu kulture u Lučici

21. maja u selu Lučica u blizini Požarevca, održana je tribina “Žene žive i na selu!”.

“Žene žive i na selu!” je kampanja za osnaživanje žena u ruralnim sredinama. Kampanja ima za cilj osnaživanje žena u ruralnim sredinama kao i podizanje svesti o značaju preventivnih zdravstvenih pregleda. Ova kampanja organizuje se u 8 sela u Srbiji. Današnja tribina u selu Lučica је četvrta ро redu.

Na otvaranju prisutnima su se obratili Bojan Ilić, predsednik Skupštine grada Požarevca, Biljana Manić, doktor opšte medicine i Vladan Bošković, psiholog.

Foto: Urban City

Nakon toga usledila je panel diskusija na kojoj su o položaju i životu žena na selu govorili Danijela Rajković i Maja Radulović, selo Prugovo, Plamenka Laćarac i Bogdanka Šugić, selo Begeč.

Tribinu je otvorio predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić, koji je ovom prilikom rekao da lokalna samouprava grada Požarevca ne razdvaja žene koje žive u seoskim sredinama i u urbanom području.

“Prisutni su mogli da čuju zdravstvene radnike, gde se pričalo o edukaciji žena o preventivnim zdravstvenim pregledima, takođe razgovaralo se i o populacionoj politici. Osim toga žene se na selu moraju osnažiti kao i svuda u borbi protiv nasilja u porodici. Takođe želimo da čujemo i razgovaramo sa ženama iz seoskih sredina o njihovim idejama i inovacijama kako da unaprede i poboljšaju život koji se odvija u seoskim sredinama”, rekao je Ilić.

Ovom prilikom vršena je i kontrola zdravlja meštanima sela Lučica.

Tribina “Žene žive i na selu!” održana u Bradarcu

Petog jula 2019. godine održana je akcija “Žene žive i na selu” u Bradarcu.

“Žene žive i na selu!” je kampanja za osnaživanje žena u ruralnim sredinama. Kampanja ima za cilj osnaživanje žena u ruralnim sredinama kao i podizanje svesti o značaju preventivnih zdravstvenih pregleda. Ova kampanja organizuje se u 8 sela u Srbiji. Današnja tribina u selu Lučica је četvrta ро redu.

Darko Mirković, član Gradskog veća Gradske opštine Kostolac i mesnih zejednica je ovom prilikom istakao da je cilj ove akcije da se podigne svest žena koje žive na selu kako bi se uredno javljale lekaru i uredno pregledale. Mirković je jnajavio i okrugli sto na kome će se opširnije pričati o ovoj temi.

Danijela Tufegdžić, koordinagtorka projekta “Unapređenje mera sprovođenja populacione politike” rekla je da je ova akcija smao jedna od mera da se unapredi položaj žena u socijalnom i ekonomskom smislu na selu, ali i u urbanom području.

Tribina u Klenovniku u okviru projekta “Unapređenje mera populacione politike”

Ivana Gavrilović, članica saveta za rodnu ravnopravnost polova Skupštine Grada Požarevca rekla je da je ovog puta tribina na temu reproduktivnog zdravlja žena i psihološki aspekt.

Dr Olivera Hajranović rekla je da je ovo predavanje u Klenovniku na temu psihološkog apsekta vezanog za stupanje u intimne odnose, pre svega o razlozima i motivima mladih žena, prirodi i uzrocima preranih intimnih odnosa i posledicama do kojih ovi odnosi mogu da dovedu.

Dr Dušica Rajčić rekla je ovom prilikom da je tema reproduktivnog zdravlja prepoznata od organizatorima skupa i da je njena uloga da približi šta se sve radi u ginekološkoj ordinaciji, koji se saveti daju, kako bi se očuvalo reproduktivno zdravlje, što bi za cilj imalo poboljšanje nataliteta.

KOMENTARIŠI