Posle „Sunca“, „Cveta“ i „Kruga“, tema je bila „Evropa“, pa su gosti imali priliku da se podsete svih vrednosti našeg kontinenta, naučnih doprinosa, umetničkih dometa, kao i da se prošetaju kroz razne zemlje i vide poznate ličnosti koje su kreirale svet u kome sada živimo.

Sve naučne discipline i umetničke forme bile su povezane zajedničkim ciljem – da se što slikovitije predstavi Evropa, sa svim njenim različitostima i lepotama. U manifestaciji su učestvovali svi nastavnici i veliki broj dece.

Oni su videli Evropu iz svog ugla, iz perspektive svog predmeta, pa je program bio raznolik i multikulturalan, pre svega poučan i zabavan.

Čuli smo himnu Evrope, plesali različite tradicionalne plesove, saznali smo o kulturnom nasleđu, nauci, istorijskim događajima, geografskim karakteristikama i simbolički se vratili u Srbiju, koja svojim istorijskim i savremenim vezama suštinski pripada ovom prostoru.

KOMENTARIŠI