Sve niže ocene: Zadovoljstvo pacijenata u Braničevskom okrugu opada

Sve niže ocene: Zadovoljstvo pacijenata u Braničevskom okrugu opada

Foto: Urban City / B.P. // Ilustracija

Pacijenti u Braničevskom okrugu svake godine daju sve niže ocene uslugama koje im pružaju u opštim bolnicama i u domovima zdravlja. Poslednje istraživanje sprovedeno je u opštim bolnicama i domovima zdravlja u Požarevcu i Petrovcu na Mlavi i domovima zdravlja u Velikom Gradištu, Golupcu, Žabarima, Žagubici, Kučevu i Malom Crniću.

Što se tiče bolnica, pacijenti su izrazili zadovoljstvo odnosom osoblja prema njima i članovima njihovih porodica, a iskazali nezadovoljstvo kvalitetom bolničke ishrane.

Najveća srednja ocena od 4,68 dodeljena je sestrinskoj nezi, nešto je niža za ljubaznost prema posetiocima pacijenata – 4,64, dok su objašnjenja procedura i tretmana dobila najnižu ocenu od 4,52. Zapaženo je da postoji visok stepen zadovoljstva i uslugama bolničkih lekara, koji su dobili srednju ocenu 4,63, što je porast u odnosu na pretprošlu godinu.
Što se tiče uslova bolničkog smeštaja, srednja ocena je sa 4,08, koliko je bila 2017. godine, prošle pala na 3,97. Loše je prošla i bolnička ishrana, jer joj je ocena sa 3,98 pala na 3,96. Pacijenti su najniže ocenili ukus hrane – 3,71, a najviše serviranje – 4,11. Srednja ocena za bolničko lečenje bila je 4,27 i manja je nego ocena u 2017, koja je iznosila 4,32.

Zadovoljstvo uslugama u domovima zdravlja prošle godine ocenjeno je srednjom ocenom 3,95. Najviše zadovoljnih bilo je u Golupcu i Žabarima, a nezadovoljnih u Malom Crniću i Žagubici. U periodu od 2011. do 2018. godine došlo je do pada srednje ocene u službama opšte medicine – sa 4,09 na 3,89, pedijatrije – sa 4,06 na 3,99, ginekologije – sa 3,96 na 3,91 i kod izabranog lekara – sa 4,07 na 3,93.

ISPITANICI

U istraživanju je učestvovalo 1.627 pacijenta domova zdravlja i 331 pacijent otpušten sa bolničkog lečenja. Među njima najviše je bilo žena, a prosečna starost pacijenata bila je 47 godina u domovima zdravlja i 57 u bolnicama.

KOMENTARIŠI