U sredu, 5. jula 10. sednica Skupštine grada Požarevca

U sredu, 5. jula 10. sednica Skupštine grada Požarevca

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

DNEVNI RED:

 1. Predlog Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-119/2017-2),
 2. Predlog Odluke o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača javnih i nekategorisanih puteva, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-119/2017-1 od 28.6.2017. godine),
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servisa“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-119/2017-3),
 4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-115/2017-1 od 22.6.2017. godine),
 5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-115/2017-2 od 6.2017. godine),
 6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-115/2017-3 od 6.2017. godine),
 7. Predlog Odluke o određivanju prostora na teritoriji Grada Požarevca na kojem nije dozvoljeno okupljanje, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-115/2017-31 od 6. 2017. godine),
 8. Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-104/2017-1 od 6.2017. godine),
 9. Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća ,,Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-119/2017-4),
 10. Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Rebalans 2 Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ,,Parking servis“ Požarevac za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-119/2017-5),
 11. Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski izveštaj Javnog radio – difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ Požarevac – u likvidaciji za 2016. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-115/2017-34 od 6.2017. godine) i
 12. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja:

a) Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-115/2017-4 od 22.6.2017. godine),

b) Predlog Rešenja o imenovanju direktora Narodnog muzeja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-115/2017-5 od 22.6.2017. godine) i

v) Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI