PODELI

Na sastanku se, prema rečima Dragane Tončić, načelnice PUO, razgovaralo o aktuelnostima u radu uprave, primeni određenih zakona, kao i o planovima za naredni period, gde se očekuje kompletiranje projekta „Ažuriranje adresnog registra“, kao i uvođenje e-inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

Ministarstvo u saradnji sa okruzima podržava gradove i opštine u procesu reforme javne uprave. Razgovarali smo o Centralnom registru, kao i o ažuriranju Adresnog registra, koje se u radi u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom. U Srbiji je na desetine hiljada ulica bez naziva, a objekti u tim ulicama bez broja. Kada je u pitanju Centralni registar on će objediniti 13 elektronskih evidencija koje sada vode različite institucije, tako da će službenici u postupcima koje vode, ove baze koristiti kao izvor podataka, rekla je načelnica Tončić.

Adresni registar je osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu.

U njemu se, između ostalog, nalaze podaci o nazivima opština, naseljenih mesta, katastarskih opština, ulica, trgova, brojevi kuća, ali i sve izmene u nazivima i brojevima.

Adresni registar obuhvata i utvrđivanje kućnih brojeva za stambene i poslovne zgrade, kao i za katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Punu funkcionalnost Adresni registar će dobiti kada bude odražavao realno stanje na terenu – što se očekuje najkasnije do sredine 2019. Prvobitni plan Vlade je bio da se to dogodi do kraja 2018. Kada sve bude gotovo, niko u Srbiji u dokumentima više neće imati podatak – „Nema ulice, bb”.

Građanima ova promena neće doneti dodatne rashode, jer će, kažu u Vladi Srbije, sve troškove zamene važećih ličnih dokumenata, koje su neophodne zbog ažuriranja adresnog registra – snositi država.

KOMENTARIŠI