Prilikom konzerviranja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slučaj, prvo ga treba dovesti u ispravno stanje pa tek onda pristupiti konzerviranju. Konzerviran traktor obavezno smestiti na mesto gde će biti zaštićen od sunca, vlage, promene temperature i drugih atmosferskih uticaja.

Prilikom postupka konzerviranja traktora treba se pridržavati upustva konstruktora, a postupak kod većine traktora je sledeći:

1. Dobro oprati i očistiti traktor spolja ( vrućom vodom, naftom ili petrolejom)

2. Uključiti traktor da radi dok se ulje ne zagreje, dok motor radi ispustiti talog iz prečistača komprimiranog vazduha, zaustaviti motor i ispustiti ulje iz korita motora. Staviti nov filter za ulje

3. U korito motora naliti ulje za konzerviranje ( SAE 10,20 ili 30, zavisno od temperature koja će vladati za vreme mirovanja traktora)

4. Ispustiti vodu iz hladnjaka i cilindarskog bloka i isprati ih dok ne počne da ističe čista voda, upaliti motor da radi par sekundi dok ne iscuri sva voda iz pumpe za vodu i da bi novo ulje podmazalo sve delove motora, kada se motor zaustavi pustiti malo da istekne sva voda iz hladnjaka i bloka motora,a zatim zatvoriti slavine za vodu, ispustiti talog kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh

5. Skinuti brizgaljke i ravnomerno uliti u cilindre oko 2 dl motornog ulja. Skinuti usisno crevo sa cilindarske glave kompresora i u otvor usisnog ventila sipati 10 kapi motornog ulja. Staviti brizgaljke ( ne pričvrstiti ih), zatim okrenuti radilicu ključem nekoliko puta polako a onda pričvrstiti brizgaljke

6. Skinuti kompletan prečistač vazduha i gumenu spojnu cev prečistača i usisne cevi i oprati ih. Skinuti izduvni lonac i očistiti ga. Zalepiti nepropusnim flasterom ( ili selotejpom) otvore usisne i izduvne cevi motora kao i usisni otvor kompresora

7. Skinuti akumulatore i uskladištiti ih prema upustvu proizvođača. Očistiti i premazati tehničkim vazelinom kleme

8. Napuniti rezervoar gorivom do vrha kako ne bi zarđao od vlage

9. Ispustiti ulje iz: kućišta menjača, diferencijala, bočnih reduktora, remenice i hidraulike i u sve navedeno naliti novo ulje

10. Namazati tehničkom mašću okvire instrumenata da ne bi korodirali. Podmazati tehničkom mašću sva mesta predviđena za mazanje pomoću tekalemit pumpe (očistiti od stare masti i namazati novom): mazalice, ležaje prednjih točkova, zglobove traktorskih poluga, navoje, poteznice i sva ostala mesta koja bi mogla da korodiraju

11. Podići traktor na drvene podmetače, da gume ne nose teret, vazduh u gumama ostaje na preporučenom pritisku. Voditi računa da gume ne budu umazane mašću ili gorivom i da ne budu na suncu

12. Otpustiti ručnu kočnicu, staviti menjač na ’’ler’’ i pokriti traktor ceradom

13. Svakih 15 dana okrenuti lagano ključem radilicu motora kako bi se motor razlepio i podmazao, istovremeno okrenuti točkove za ¼ okreta

Ovako pripremljen traktor može se bez ikakvih problema čuvati do 6 meseci. Pre puštanja traktora u rad u proleće treba traktor dekonzervirati.

 

KOMENTARIŠI