Danas za naplatu dospeva prva rata odloženog plaćanja dugovanog poreza i doprinosa pravnih lica, preduzetnika i poljoprivrednika.

Odložena naplata omogućena je uredbom Vlade Srbije koja je doneta kao deo pomoći privredi ugroženoj pandemijom, a njome je propisano da dospele obaveze mogu da se plate najduže na 24 jednake mesečne rate.

Odlaganje plaćanja je, kaže za Tanjug počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković, kao i ostale lanjske mere Vlade Srbije u vidu minimalaca ili dela minimalne zarade, mnogo značilo privredi Srbije, jer je odlaganjem dobila mesec dana predaha.

Taj predah je veoma važan posebno u situaciji kada mnoge grane privrede još ne rade ni približno punom snagom.

“Samo odlaganje i deljenje na 24 rate je puno značilo privrednicima. Niko tada, kada je to proklamovano nije mislio da će pandemija da traje i u ovoj godini, svi su mislili da će da prestane još sredinom prethodne“, kaže Atanacković.

Dodaje da firmama nikada nije jednostavno kada im se prethodne obaveze sastanu sa tekućim, posebno kada još ne rade punim kapacitetom.

Zato ni februar i početak plaćanja neće biti jednostavan za njih, ali na to su ipak računali i pripremali se za početak izmirivanja obaveza.

Atanacković ukazuje da je plaćanje dospelih obaveza strogo postavljeno kroz propisane datume za rate.

“Niko od privrednika ne sme da preskoči sa plaćanjem jedne od te 24 rate, jer će im se onda sve rate koje nisu platili sabrati, ali se nadam da do toga neće doći“, kaže za Tanjug Nebojša Atanacković.

On podseća da je oko 250 firmi za 1.050.000 radnika prihvatilo pomoć države i da im je tada rečeno da će od januara početi otplata 24 rate, ali je kasnije država početak plaćanja odložila za još mesec dana.

Uredba Vlade Srbije se odnosi na pet grupa obaveza. Prva su porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika.

Druga grupa su akontacije poreza na dobit pravnih lica a treća akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica.

U četvrtoj grupi su akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, a u petoj akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce.

Kod pojedinih vrsta obaveza, najmanja mesečna rata iznosi 1.000, a kod nekih 2.000 dinara.

KOMENTARIŠI