Foto: APR

Korisnicima Agencije za privredne registre je od 20. januara 2021. godine, omogućen pristup aplikaciji za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom, odnosno izjave o neaktivnosti za 2020. godinu (izveštaji za 2020. godinu), preko Posebnog informacionog sistema Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja tih izveštaja, saopšteno je iz APR-a.

Aplikaciji se pristupa na internet stranici Registra finansijskih izveštaja, preko linka: Sistem za centralizovano prijavljivanje korisnika, na sajtu Agencije.

U okviru Posebnog informacionog sistema, Agencija je obezbedila i ove godine Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom

, kao i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade, kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja. Takođe, dostupna su i detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2020. godinu.

– Saglasno zakonu kojim se uređuje računovodstvo, sva pravna lica i preduzetnici koji knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da svoje izveštaje za 2020. godinu, kao i do sada, dostave Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Posebno ističemo da su od ove godine obveznici dostavljanja izveštaja i stečajne mase nad kojima je nastavljen postupak stečaja u slučaju obustave ili zaključenja tog postupka nad stečajnim dužnikom, u smislu zakona kojim se uređuje stečaj, odnosno stečajne mase koje imaju svoj zasebni matični broj – navode iz APR-a.
Putem linka Pretraga evidencije obveznika, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika, korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i obrasci na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

KOMENTARIŠI