Evrotrgovina pravi 175 apartmana na Srebrnom jezeru

Evrotrgovina pravi 175 apartmana na Srebrnom jezeru

Foto: Urban City / B.P.

Kompanija Evrotrgovina  planira da na obali Srebrnog jezera u vikend naselju Beli Bagrem izgradi turistički objekat sa 175 apartmana.

Urbanistički projekat koji je za potrebe gradnje izgradio Projektni biro Grand IM iz Velikog Gradišta se nalazi na javnoj prezentaciji, a u njemu se, između ostalog, navodi da su predmetne parcele u privatnoj svojini naručioca
urbanističkog projekta, kao i da će biti spojene u jednu građevinsku parcelu do izdavanja upotrebne dozvole.

Predmetna lokacija oivičena je Jezerskom ulicom sa jugozapadne strane i saobraćajnicom koja se prostire sa jugoistočne i sa severoistočne strane predmetne parcele. Pristup parceli je moguć sa tri strane, dok je i sa četvrte strane javna površina – nasip.

Ukupna površina parcela iznosi 3.476 m2, dok je površina zemljišta pod objektima 2.085,22 m2.

U obuhvatu urbanističkog projekta planirana je izgradnja objekta turističkog smeštaja apartmanskog tipa, gde bi spratnost objekta bila jedna podzemna etaža i pet nadzemnih etaža, odnosno spratnost bi bila Sut+Pr+3+Ps.

U okviru etaže suterena bio bi organizovan nadkriveni parking prostor za potrebe objekta, dok bi u okviru prizemlja i spratova, kao i potkrovlja bio organizovan prostor za stanovanje – apartmani. Objekat je moguće graditi fazno i to u okviru dve faze, čije su površine i broj jedinica relativno identični – ističe se u UP.

Dodaje se i da su predviđena ukupno 140 parking mesta.

Javna prezentacija će trajati do 24. novembra.

KOMENTARIŠI