Ističe rok starim vozačkim dozvolama, gužve u najavi

Ističe rok starim vozačkim dozvolama, gužve u najavi

I posle 10. juna biće moguće izvaditi novu vozačku dozvolu, ali neće smeti da se vozi sa starom - papirnom. Troškovi zamene iznose 1.576 dinara.

Rok za zamenu starih vozačkih (papirnih) dozvola za nove biometrijske je 10. jun ove godine, i on neće biti produžavan, bez obzira na to što veliki broj vozača po našem starom dobrom običaju nije još ispunio ovu zakonsku obavezu.

– Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisan je rok do koga stare vozačke dozvole važe za korišćenje u saobraćaju, a to je osam godina od dana stupanja na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja, odnosno 10. 6. 2017. godine. Rok važnosti starih vozačkih dozvola već je produžen 2014. godine za tri godine, a vozačke dozvole na novom obrascu počele su da se izdaju od 1. 1. 2011. godine – rečeno je u MUP Srbije.

Stare vozačke dozvole moći će da se nesmetano zamenjuju za nove vozačke dozvole i posle 10. juna ove godine, ali je jasno da neće moći da se koriste za upravljanje motornim vozilima u saobraćaju.

Nadležni su više puta do sada apelovali da se ne čeka “poslednji momenat” da bi se izbegle gužve, kojih će, vrlo verovatno, biti zbog već pomenutih naših loših navika.

Troškovi zamene stare za novu vozačku dozvolu iznose 1.576 dinara (255 dinara Zavodu za izradu novca, 621 dinar MUP Srbije i 700 dinara Republička administrativna taksa).

Rok važenja novih vozačkih dozvola je deset, a za lica starija od 65 leta pet godina.

KOMENTARIŠI