Iz Termoelektrane „Kostolac A“: U susret remontima

Iz Termoelektrane „Kostolac A“: U susret remontima

Predviđeno je da ovogodišnji remonti na oba bloka budu produženog tipa.

Prvi blok Termoelektrane „Kostolac A“ koji će ove godine biti remontovan je A2, snage 210 megavata.

– Po planu, blok A2 biće u remontu od 15. maja do 18. jula, tako da će ukupno biti van mreže malo duže od dva meseca − kaže Zoran Predić, glavni inženjer održavanja TE „Kostolac A“. − Planirano je da radovi traju 65 dana na bloku A2. Od velikih poslova najvažniji su radovi na turbini, kao i na regulaciji turbine. Preciznije, trebalo bi da se zameni regulacioni ventil broj 3 na visokom pritisku bloka. Planirano i mnogo radova na elektro opremi, trebalo bi da se rekonstruišu 6 kV postrojenje na dopremi uglja, kao i glavni blok-trafo 3T. Biće remontovan i stator na bloku A2, sa zamenom dva štapa. Značajan zahvat je i rekonstrukcija pobude. Zamenićemo i hladnjake gasa generatora, što je takođe veliki zahvat.

Foto: Energija Kostolac

Predić najavljuje da će biti rekonstruisane prve zone napajanja elektrofiltera, čime se omogućava prelazak sa jednofaznog na trofazno napajanje. Ovo će omogućiti efikasniji rad elektrofiltera. Na taj način će se poboljšati zaštita životne sredine, jer će doći do smanjenja emisije dimnih gasova i praškastih materija. U planu za naredni period je i izgradnja sistema za odsumporavanje u TE „Kostolac A“, a nakon toga i sistema za denitrifikaciju, čime će biti u potpunosti zaokruženo uvođenje ekoloških mera.

Remont bloka A1, čija snaga iznosi 100 megavata, predviđen je od 28. juna do 11. avgusta. To znači da bi ovaj termokapacitet bio 45 dana podvrgnut remontnim aktivnostima, nakon čega će biti sinhronizovan na elektroenergetski sistem i početi sa proizvodnjom električne energije.

− Na bloku A1 glavni posao je zamena kondenzatorskih cevi, kao i dogradnja filtera za rashladnu vodu. Biće ugrađen dodatni sistem sa kuglicama koji je veoma koristan jer će omogućiti manji broj obustava rada bloka zahvaljujući efikasnijem uklanjanju naslaga sa kondenzatorskih cevi. Time se produžava i radni vek ovih cevi. Jedan od značajnijih poslova u ovogodišnjem remontu na bloku A1 je zamena određenog broja lopatica na turbini niskog pritiska, kao i montiranje blok-transformatora. Preostali zahvati su standardnog tipa i obavljaju se svake godine prilikom remonta. Rekonstruisaće se i sistem za potpalu bloka A1. Sistem za potpalu koji je trenutno u upotrebi, montiran je pre petnaestak godina i ruske je proizvodnje, koja je sada već zastarela i teško se dolazi do rezervnih delova. Novi sistem za potpalu je proizveden u Nemačkoj, i njime će da se postigne veća sigurnost pogona u radu, a od velike koristi je i to što su rezervni delovi dostupni − rekao je Predić.

Nakon izrade planova remonta, sledi faza javnih nabavki za ugovaranja predviđenih aktivnosti, što je takođe obiman posao s obzirom na veličinu tehničkih postrojenja.

Foto: Energija Kostolac

– Veliki broj otvaranja javnih nabavki zakazan je za naredni period, nakon čega očekujemo i potpisivanje ugovora, kako bi remonti na blokovima A1 i A2 mogli i da se realizuju kako smo i planirali. Poslove na remontu obavljaće radnici službe održavanja TE „Kostolac A“, radnici izdvojenih preduzeća iz Kostolca, kao i preduzeća i instituti specijalizovani za energetske poslove – objašnjava Predić.

Termoelektrana „Kostolac A“ ima dvostruki značaj jer osim proizvodnje električne energije, ovaj termokapacitet proizvodi i toplotnu energiju, koja se koristi za daljinski sistem grejanja gradova Požarevca i Kostolca, ali i okolnih naselja. Zahvaljujući tome, veliki broj individualnih ložišta je ugašen, čime je značajno smanjeno zagađenje vazduha.

Toplifikacija

Gotovo celokupno područje Gradske opštine Kostolac je toplificirano. U narednom periodu preostaje samo toplifikacija sela Ostrovo, za šta su već i preduzeti prvi koraci.

KOMENTARIŠI