Izmenjen način bodovanja za upis u srednje škole, evo koje su promene...

Izmenjen način bodovanja za upis u srednje škole, evo koje su promene u pitanju

Na testu će biti više pitanja otvorenog tipa na koja će učenici morati da dopišu odgovor, umesto da samo zaokruže neki od ponuđenih

Sadašnja generacija osmaka Malu maturu polagaće 18.19. i 20. juna. Oni će biti i prvi, koji će se u srednju školu upisivati po drugačijim kriterijumima u odnosu na prethodne generacije: do sada je prethodni  uspeh donosio 70 bodova a matura 30 dok će se od sada za uspeh moći dobiti samo 60 dok će na maturu moći da se osvoji i svih 40 bodova.

Ispiti iz srpskog i matematike će nositi po 13 bodova, a kombinovani test 14 bodova. Na testu će biti više pitanja otvorenog tipa na koja će učenici morati da dopišu odgovor, umesto da samo zaokruže neki od ponuđenih. Ovo iz razloga da do izražaja kod učenika dođu tzv funkcionalna znanja.

KOMENTARIŠI