Foto: B.P.

Sve veća osvešćenost povodom važnosti očuvanja životne sredine je poslednjih godina dodatno osnažena izbijanjem globalne pandemije virusa korona i postavljanjem povratka prirodi na vrh liste prioriteta modernog čoveka. Zbog toga je tema odgovornog boravka u prirodi danas aktuelnija nego ikad.

U redovima koji su pred nama ćemo, prema tome, da se pozabavimo pitanjem ispravnog odnosa prema prirodi i načina na koje možemo da uživamo u prirodnom ambijentu a ostanemo u okvirima brižnog i pažljivog odnosa prema njemu, ali i prema pitanju svoje bezbednosti.

Vatra u prirodnom okruženju

Mnogi su primetili da poslednjih godina požari širom naše planete postaju sve češća vest. Uzroci ovakvih nemailih događaja su pre svega klimatske promene i ljudska nepažnja. Dok je prvi faktor značajno kompleksniji i zahteva pažnju na globalnom nivou, drugi faktor je lako držati pod kontrolom, ukoliko se edukujemo u vezi sa odgovornim ponašanjem u prirodi. Pre no što upalite vatru u prirodi, važno je da znate osnovna pravila koja se odnose na sigurnost, a među kojima je prvo pitanje da li je paljenje vatre dozvoljeno na datoj lokaciji. Nakon što ste utvrdili da je paljenje vatre dozvoljena aktivnost na mestu na kojem ste odlučili da izletujete, važno je da vodite računa o prostoru na kojem ćete je uplaiti. Izbegavajte područja okružena drvećem i žbunjem, a posebnu pažnju obratite na vetar, koji lako može da odnese žeravice na mesta gde će se one razviti u vatru, a zatim i u požar. Konačno, vatru naposletku ugasite pravilno i ne ostavljajte žar da gori, jer bi to bio zaista veliki rizik.

Foto: Urban City // B.P. / ilustracija

Sakupljanje otpada

Ne bi li se održala čista životna sredina, potrebno je brinuti o njenoj čistoći. Bez obzira za vreme koje je potrebno za proces razgradnje određenih materijala, u prirodi ne bismo smeli da ostavljamo otpad. U toku boravka u prirodi sakupljajte smeće i nakon toga ga pravilno odložite (ako je moguće, reciklirajte). Pored toga što nećete u prirodi ostavljati svoj otpad, ukoliko u toku šetnje naiđete na smeće koje su ostavili drugi – ponesite ga sa sobom. Na ovaj način ne samo što nećete zagađivati prirodu, već ćete joj i pomoći da se oporavi od poseta onih koji nisu bili odgovorni poput vas

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Poštujte životinje

Kada dođete u prirodu, imajte na umu da ste vi gost u domu divljih životinja. Ovo bi trebalo da vam bude na umu kako prilikom planiranja svog boravka u prirodi, tako i prilikom eventualnih susreta sa životinjama. U zavisnosti od toga u kojem predelu izletujete, kampujete ili pešačite, edukujte se u vezi sa životinjama čije je to stanište, kao i načinima na koje bi trebalo da se ponašate prilikom susreta sa njima, da ne biste rizikovali svoju bezbednost. Čak i ako u datom predelu ne stanuju po čoveka opasne divlje životinje, imajte poštovanja prema manjim šumskim stanovnicima i nemojte uništavati njihove domove.

Planirajte svoj boravak u prirodi

Kao što smo već pomenuli, pre no što odete u prirodu bi trebalo da isplanirate svoj poduhvat. Pored toga što bi trebalo da se upoznate sa stanovnicima predela koji posećujete, vrlo je važno i da ispratite vremensku prognozu, ne biste li izbegli neke nepoželjne, pa čak i opasne situacije. Svoje kretanje prilikom istraživanja prirode bi takođe trebalo da planirate, te da istumačite mape ukoliko ih imate na raspolaganju, ali i da na licu mesta pratite putokaze, koji su postavljeni duž pešačkih stza zarad bezbednosti posetilaca.

Činjenica da smo naročito poslednjih godina počeli zaista intenzivno da se interesujemo za boravak u prirodi i zaštitu životne sredine je ohrabrujuća i čini se da konačno postajemo svesni svoje uloge u održavanju prirode koja nas okružuje zdravom, a bez koje je život na planeti neodrživ. Ukoliko želite da boravite u prirodnom ambijentu, imajte na umu osnovna pravila ponašanja, koja postoje ne bismo li zaštitili i sebe i prirodu. Takođe, kada svako od nas počne da praktikuje male korake brige o svom okruženju, naša planeta će nam biti zahvalna i postati još ugodnije mesto za život svih nas.

KOMENTARIŠI