Foto: Urban City // B.P.

Na osnovu Odluke opštinskog veća o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih objekata, opština Veliko Gradište, raspisala je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Veliko Gradište.

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine Veliko Gradište za 2022. godinu a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu, a u skladu sa tačkom 1.3 Programa, raspisab je Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštineVeliko Gradište. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Opširnije o konkursu ovde.

KOMENTARIŠI