Kučevo u Paketu podrške Vlade Švajcarske

Kučevo u Paketu podrške Vlade Švajcarske

U kancelariji načelnika Opštinske uprave održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave, civilnog sektora i SKGO-a

U kancelariji načelnika Opštinske uprave održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave, civilnog sektora i SKGO-a (Stalna konferencija gradova iopština) kojim je započeto uključivanje opštine Kučevo u Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“.

Projekat sprovodi SKGO a on sam je deo sveobuhvatnijeg Programa „Podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –SwissPRO“koji podržava Vlada Švajcarske a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Projekat je počeo sa realizacijom ove a trajaće sve do 30. novembra 2021. godine. Paket podrške obuhvata podršku u sprovođenju aktivnosti koje su grupisane u četiri oblasti : Uključivanje građana i lokalne zajednice u proces izrade budžeta;Jačanje transparentnosti lokalnog budžeta; Rodno odgovorno budžetiranje i Transparentnos finansiranje organizacija civilnog društva.

Kučevo u Paketu podrške Vlade Švajcarske

Ispred SKGO-a i SwissPRO-a prisustvovali su Milena Radomirović savetnica za planiranje i projekte, Ivan Radojević ekspert u timu, Aleksandar Makićević ekspert, Lola Milojević konsultatkinja i Ana Jerosimić. Ispred lokalne samouprave sastanku su prisustvali Vladimir Stojanović predsednik SO, Slavica Bulutić zamenica predsednika opštine, Zoran Velimirović načelnik OU, Jasmina Ćamilović pomoćnica predsednika opština i Tanja Živković načelnica Odeljenja za budžet i finansije dok je ispred civilnog sektora učešće uzela Aleksandra Rakić .

KOMENTARIŠI