Pet najvećih nerešenih misterija fizike

Pet najvećih nerešenih misterija fizike

Iako su se naučnici do sada izborili sa mnogim tajnama u nauci, odgovore na sledeća pitanja u fizici još uvek nisu pronašli odgovor.

Tamna energija

Ne možemo da je vidimo i osetimo, ali možemo da je testiramo i niko ne zna šta je ona zapravo. Naučnici, ipak, smatraju da tamna energija čini oko 70 procenata svemira. Zamišljeno je da objasni zašto se galaksije samo ne udalje, već ubrzano odmiču jedna od druge. Možete da mislite o njoj kao o odbijajućoj gravitaciji koja razdvaja stvari. Međutim, kako funkcioniše je i dalje misterija.

tamna mat 02-min

Tamna materija

Još jedna tamna supstanca u univerzumu, koja poput tamne energije ne može da se oseti ni vidi. Ova neuhvatljiva supstanca se nešto razlikuje od tamne energije. Naime, jedini način da smo uspeli da je posmatramo je indirektno. Znamo da u svemiru mora da postoji više materija nego što ih vidimo zbog toga što možemo meriti njene gravitacione efekte, ali niko zapravo ne zna od čega se sastoji ova misteriozna materija.

Materija i antimaterija

Postoji jasna nedoslednost između odnosa ove dve supstance. Pretpostavlja se da je u ranom svemiru trebalo da bude jednaka količina materije i antimaterije, ali sada je svemir preplavljen običnom materijom. Postoje mnoge teorije, ali za sada nijedna ne daje konačan odgovor.

materija-antimaterija-min

Vreme, napredni marš

Postajemo samo stariji, a ne i mlađi. Drveće samo postaje više, ne vraća se pređašnji stadijum žira. Vreme teče samo u jednom smeru, ali zašto mi ne možemo da vratimo naše satove?

Živimo u hologramu

Ova misterija je veoma zbunjujuća. Svemir, sve što vidimo i osećamo i doživljavamo, moglo bi da zapravo ima dve prostorne dimenzije. Zamislite 2D hologram, poput onog na poleđini kreditne kartice: može da sadrži sve informacije 3D slike, ali u samo dve dimenzije. Neki naučnici su pretpostavili da je naš svemir poput tog holograma na vašoj kreditnoj kartici: prostor izgleda kao da se sastoji od tri dimenzije, ali bi moglo ispasti da je sve što vidimo samo projekcija iz 2D svemira koji se nalazi van naše percepcije.

hologram-min

KOMENTARIŠI