Da bi se suzbila zarazna bolesti (avijarna influence) kod divljih gusaka naredjeno je da se domaća živina drži zatvorena i da se pooštre biosigurnosne mere i onemogući njen kontakt sa divljim pticama.

Zabranjen je promet živine, jaja i ptica 15 dana od dana proglašenja zaraze, kao i prometa živinskog mesa, mesa pernate divljači i proizvoda od živinskog mesa iz zaraženog područja.

Zabranjeno ;je održavanje sajmova, okupljanje, priredjivanje izložbi, takmičenja ptica, naseljavanje lovišta pernatom divljači i promet pernate divljači, navodi se u saopštenju.

Neophodno je svaku promenu zdravstvenog stanja i povećan procenat uginuća živine kao i eventualna uginuća divljih ptica a posebno ptica selica odmah prijaviti veterinarskoj službi, veterinarskoj inspekciji i lokalnom kriznom štabu.

KOMENTARIŠI