SPREMNA NOVA PRAVILA: Izbrisaće stranke koje ne izlaze na birališta

SPREMNA NOVA PRAVILA: Izbrisaće stranke koje ne izlaze na birališta

U pripremi zakonske izmene kojima se sprečavaju zloupotrebe i pooštravaju uslovi za upis u registar stranaka. Za spajanje organizacija, kao i za osnivanje, potrebno 10.000 potpisa.

Partija koja ne izađe na izbore u roku od osam godina biće izbrisana iz registra stranaka. Ukoliko se dve političke organizacije udružuju u jednu, moraće da prikupe 10.000 overenih potpisa kao kada se osniva nova. Sakupljeni parafi ne smeju, u trenutku kada se održava osnivačka skupština, da budu stariji od 12 meseci.

Ovo su novine koje će se, najverovatnije, naći u novom Zakonu o političkim strankama, čija je priprema u toku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Usvajanjem novog propisa moglo bi da se stane na put osnivanju partija udruživanjem sa postojećom, čime se izbegava ponovno prikupljanje potpisa, što je model koji se uveliko koristi. Takođe, broj političkih organizacija kojih je u Srbiji 112, iako na političkoj sceni aktivno učestvuje tridesetak, znatno bi se smanjio.

– Ministarstvo je započelo postupak javnih konsultacija i objavilo polazne osnove za izmene i dopune Zakona o političkim strankama. Komentare i sugestije svi mogu da dostave do 15. marta – rečeno je “Novostima” u MDULS.

Izmene zakona predviđaju da skupštinu saziva inicijativni odbor (čine ga najmanje tri člana) koji donosi odluku o osnivanju političke stranke. Poziv za prikupljanje 10.000 izjava osnivača mora da bude objavljen barem u jednim dnevnim novinama.

Kada je reč o manjinskim strankama, ostaje pravilo da moraju da sakupe 1.000 parafa. Novina je da naziv mora da sadrži jasnu odrednicu nacionalne manjine čije interese predstavlja. To u praksi znači da će svi predstavnici, na primer Mađara, Bugara ili Albanaca morati da imaju imena matičnih država u nazivu partije.

Stranka ne može imati isto ime niti simbole kao postojeća. Može koristiti naziv političke organizacije koja je ugašena pre četiri godine. Ipak, mogu rezervisati ime unapred i javiti ministarstvu kako će se zvati.

Obaveza partije je da sve podatke objavi na veb prezentaciji u roku od 30 dana od osnivanja.

Prema novinama, politička organizacija se briše iz registra ako ne obavlja aktivnosti u skladu sa zakonom, ukoliko se organi ne sastaju u rokovima predviđenim statutom ili ako joj Ustavni sud zabrani rad.

Zakon predviđa i kazne od 50.000 do 500.000 dinara ukoliko javnosti ne budu dostupni podaci na internet prezentaciji i ne podnese prijavu za brisanje iz registra. Plan je da zakon bude usvojen tokom ove godine, a partije će imati rok od 120 dana da usklade statute sa novim pravilima.

Inače, prema važećem zakonu, stranke se mogu ujedinjavati sa drugim partijama ili pokretima i tako stvarati novu organizaciju. Ovaj posao ih ne košta ništa, jer imaju pravo da iskoriste već postojeće potpise jedne od stranaka.

Po ovom modelu, koristeći rupu u zakonu, nastala je Narodna stranka Vuka Jeremića, i to promenom imena Narodnog pokreta Srbije. Predsednik ove organizacije, poslanik Miroslav Aleksić, danas je potpredsednik Narodne stranke. Srpski patriotski savez (SPAS) Aleksandra Šapića nastao je spajanjem sa Pulsom Srbije, strankom koja je ranije bila upisana u Registar partija. Posle odlaska iz Demokratske stranke, bivši predsednik Boris Tadić osnovao je Novu demokratsku stranku, što je zapravo bilo samo novo ime za Zelenu stranku.

U javnosti se često spekuliše da ujedinjenja stranaka imaju svoju “cenu” i da je zapravo u pitanju samo trgovina. Bilo kako bilo, političari sa “velike scene” prepoznatljivi u javnosti, tako su dobijali partije, bez troškova za sakupljanje potpisa, a male stranke koje su, u većini slučajeva bile samo formalno prisutne u političkom životu, u njega su ušle na velika vrata.

STAMATOVIĆ OSNIVA STRANKU

Poslednja promena u registru bio je upis koji se odnosi na datum izmena statusa Demokratske stranke Srbije. U toku je postupak po prijavi za upis političke stranke Zdrava Srbija – poručuju u Ministarstvu.

Prvi čovek Zdrave Srbije je Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina.

VELIKI TROŠAK

Osnivanje stranke košta najmanje 3,6 miliona dinara. Overa jednog potpisa staje 360 dinara, što se množi sa 10.000 koliko je potrebno parafa.

KOMENTARIŠI