4.Međuregionalni stručni susreti medicinskih sestara predškolskih ustanova

4.Međuregionalni stručni susreti medicinskih sestara predškolskih ustanova

Danas je održan 4.Međuregionalni stručni susret medicinskih sestara predškolskih ustanova Braničevsko Podunavskog regiona I Šumadijsko Pomoravskog regiona. Domaćin stručnog skupa bila je Predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“- iz Požarevca.

Skup je otvorila Dragana Antić, predsednica Udruženja med.sestara PU Braničevsko Podunavskog Regiona- Požarevac i istakla da je cilj ovog skupa jačanje kompetencija medicinskih sestara vaspitača kroz razmenu i iskustva primera iz prakse.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

“Želimo na prvom mestu da istaknemo važnost prvih 1000 dana života i važnost rane stimulacije u ovom periodu, tako da smatramo da posao koje rade medicinske sestre u vaspitnim grupama i svi sadržaji koji se plasiraju deci na ranom uzrastu, moraju da budu pažljivo odabrani, pažljivo planirani u skladu sa skalom razvoja i naravno treba da budu tako nijansirani da podstiču dečji razvoj i napredovanje”.

Foto: Urban city
Foto: Urban city
Foto: Urban city
Foto: Urban city

Veliša Joksimović, načelnik Školske uprave u Požarevcu pozdravio je skup i rekao “Da obrazovni sistem počiva na temeljima obrazovanja i vaspitanja a to su predškolske ustanove. Država i Ministarstvo prosvete, strateški su se opredelili za unapređenje kvaliteta rada predškolskih ustanova, u tom smislu i današnji skup ima veliki znaćaj za razvijanje kompetencija medicinskih sestara vaspitača, koji u tim ustaniovama rade. Ovo je jedna ozbiljna oblast kvaliteta rada koja udara temelj našem obrazovanju i od nje zavisi razvoj celog školstva”.

Foto: Urban city
Foto: Urban city
med ses 03p
Foto: Urban city

Domaćin stručnog skupa bila je predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“ iz Požarevca a ispred ustanove obratila se Tanja Lončar, pomoćnik direktora, koja je napomenula “Da ova ustanova podržava sva usavršavanja medicinskih sestara vaspitača koja su vezana za rani razvoj dece. Predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“ iz tog razloga i ima veliki broj seminara na kojima se medicinske sestre vaspitači usavršavaju i unapređuju svoju pedagošku praksu”.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Na prezentaciji primera dobre prakse predstavili su svoje projekte:

PU „Galeb“, Petrovac Na Mlavi, PU „Naša radost“, Smederevo, PU „Dečja radost“, Ćuprija, PU „Sunce“, Gornji Milanovac, PZZ, stručna služba PU „Ljubica Vrebalov“, Požarevac i Dr. Milana Stojanović- Febrilna stanja kod dece i prva pomoć kod febrilnih konvulzija.

KOMENTARIŠI