ALIMS: Nema razloga za prekid vakcinacije “Astra-Zenekom”

ALIMS: Nema razloga za prekid vakcinacije “Astra-Zenekom”

Foto: Pixabay // ilustracija

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) saopštila je da, prema podacima kojima raspolaže, nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primena vakcine Astra-Zeneka u Srbiji.

Kako se navodi u saopštenju, Agencija je upoznata i pažljivo prati situaciju u drugim državama i na nivou EU, ali takođe prati i preporuke Evropske agencije za lekove (EMA) i Svetske zdravstvene organizacija (SZO) koje govore u prilog nastavku vakcinacije.

“Naime, postojanje sistema spontanog prijavljivanja i praćenja neželjenih događaja nakon imunizacije omogućilo je da se detektuju potencijalni signali koji se odnose na događaje poremećaja koagulacije krvi kod nekoliko osoba u periodu nakon vakcinacije Astra-Zeneka vakcinom protiv koronavirusa u EU”, navodi ALIMS.

“Ovi podaci se sada prikupljaju i pažljivo pregledaju od EMA i SZO i još uvek nije potvrđeno da li su ovi događaji u vezi sa primenom Astra-Zenela vakcine protiv koronavirusa ili sa drugim nezavisnim faktorima (krvni ugrušci se spontano i nezavisno mogu javiti i ovi dođaji nisu retki, prevashodno kod starije populacije)”, dodaju iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.

Ističu da do danas nijedna zemlja ili telo nije donelo drugu odluku osim da korist Astra-Zeneka vakcine u prevenciji bolesti kovid 19 i njenim pratećim rizicima od hospitalizacije i smrti – za sada prevazilazi potencijalne rizike od mogućih neželjenih reakcija od vakcine.

“Bezbednost vakcina je za Agenciju od najveće važnosti, čijem praćenju je kontinuirano i pažljivo posvećena. Agencija dodatno apeluje na zdravstvene radnike, kao i građane, da prijavljuju neželjene reakcije na vakcine, ali i na sve ostale lekove, kako se time doprinosi boljoj zaštiti zdravlja svih nas”, naglašava se u saopštenju.

Agenciji prijavljena 74 slučaja neželjenih reakcija

Agenciji je do 17. marta prijavljeno ukupno 74 slučaja neželjenih reakcija na Astra-Zeneka (COVISHIELD) vakcinu protiv koronavirusa.

“Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva 16 je medicinski potvrđeno i prijavljeno od strane zdravstvenih radnika, dok su 58 slučajeva prijavili pacijenti. Najveći broj zabeleženih neželjenih reakcija su očekivane reakcije koje se ispoljavaju nakon primene bilo koje vakcine protiv koronavirusa i odnose se na lokalne reakcije, poput bola, otoka i crvenila na mestu primene vakcine, zatim sistemske reakcije kao što su povišena telesna temperatura, bol u mišićima, bol u zglobovima, jeza, malaksalost/slabost, glavobolja i mučnina”, navodi se u saopštenju.

“Naglašavamo: nijedan slučaj embolijskih i trombotičkih neželjenih događaja nije prijavljen Agenciji do sada na Astra-Zeneka (COVISHIELD) vakcinu protiv koronavirusa na teritoriji Republike Srbije”, ističu iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.

“Nije bilo razloga da se obustavi primena bilo koje vakcine”

Vakcina se primenjuje, navode, po odobrenim informacijama o leku i preporukama tela nadležnog za imunizaciju, nakon pregleda i konsultacije sa nadležnim lekarom na imunizacionom punktu. Prema odobrenim informacijama o leku, vakcina je kontraindikovana kod osoba preosetljivih na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci vakcine.

“Uloga Agencije jeste da odobri, odnosno registruje, vakcinu, kao i informacije o proizvodu, a potom da zajedno za Institutom za javno zdravlje prati bezbednost kroz prijavljivanje neželjenih reakcija, a pristigle prijave analizira zajedno sa Institutom ‘Batut’ i ukoliko je potrebno, sprovode se ili predlažu mere. Imajući u vidu podatke o bezbednosti primene pomenute vakcine u Republici Srbiji, kao i podatke o serijama svih vakcina protiv koronavirusa koji se prometuju u Srbiji u odnosu na druge države, nije bilo razloga da se obustavi primena bilo koje vakcine ili bilo koje serije vakcine za prevenciju infekcije koju izaziva SARS-CoV-2 virus u Republici Srbiji do sada”, kaži iz Agencije.

“Agencija je uključena u praćenje bezbednosti primene svih vakcina na svim teritorijama u svetu kroz aktivnosti nadležnih tela i međunarodnih organizacija, pa je stoga spremna da blagovremeno odreaguje sprovođenjem regulatornih mera ukoliko se bude javio bilo koji razlog za to kao što je radila i u prošlosti”, zaključuje se u saopštenju.

KOMENTARIŠI