PODELI
Foto: Opština Žagubica

Međuopštinski Centar za Socijalni rad za opštine Petrovac na Mlavi i Žagubica, na evidenciji ima od 190 do 200 pojedinaca sa članovima porodica korisnika socijalne pomoći, dok je broj korisnika dodatka za pomoć i negu oko 90. Na porodičnom smeštaju je 12 lica, a na smeštaju u uslovima Socijalne zaštite 23 osobe. Rad ovog odeljenja karakterišu složene svakodneve aktivnosti, a svaka godina završava se uglavnom pozitivno.

Dobrila Paunjević, rukovodilac odeljenja u Žagubici, napomenula je da odeljenje ima dobru komunikaciju sa opštinom Žagubica i lokalnim rukovodstvom, koje se u velikoj meri zalaže da se licima obezbedi adekvatna usluga.

Međuopštinski Centar za Socijalni rad za opštine Petovac na Mlavi i Žagubica, nastojaće da i nadalje u interesu korisnika izvršava sve zadatke iz svog domena i nadležnosti.

KOMENTARIŠI