EPS traži dozvolu za puštanje u rad TE Kostolac B3

EPS traži dozvolu za puštanje u rad TE Kostolac B3

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Elektroprivreda Srbije raspisala je tender za uslugu pribavljanja integrisane dozvole za potrebe projekta izgradnje bloka B3 na lokaciji termoelektrane Kostolac B. Vrednost nabavke procenjena je na 15 miliona dinara.

Na lokaciji termoelektrane Kostolac B u toku su radovi na izgradnji novog bloka B3 instalisane snage 350MW. Izgradnja novog bloka B3 je započela 2016. i očekuje se da će radovi biti završeni tokom 2023. godine.

Radovi na izgradnji novog bloka B3 sa svim pripadajućim sistemima, uključujući proširenje deponije uglja trećom deponijskom linijom kao i deponovanje čvrstog otpada u unutrašnjem odlagalištu površinskog kopa Drmno se izvode prema tehničkim specifikacijama kineske kompanije CMEC kao glavnog projektanta i izvođača.

Inače, u Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine je definisana integrisana (IPPC) dozvola kao odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela.

Integrisana dozvola se izdaje za rad novih postrojenja i obavljanje njegove aktivnosti, a nijedno novo postrojenje ne može započeti rad bez integrisane dozvole. Dozvola se izdaje na period koji ne može biti duži od deset godina.

Rok za prijavu na tender je 22. septembar.

KOMENTARIŠI