Gradiće se još jedna zgrada u Sopotskoj ulici

Gradiće se još jedna zgrada u Sopotskoj ulici

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambene zgrade, spratnosti Po+P+4+Ps, na katastarskim parcelama br. 1762 i 1763 obe K.O. Požarevac u Požarevcu u ulici Sopotskoj br.6 i 6a, izrađenog od strane Projektnog biroa „Kuća projekt“ Požarevac.

Investitor urbanističkog projekta je PD za trgovinu transport i usluge „BEKIĆ 001“ d.o.o. iz Smoljinca.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana počev od 23.01.2024. godine zaključno sa 29.01.2024. godine u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave. Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 012/539-793.

KOMENTARIŠI