Foto: PROMO

Podsećamo, da su u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, svi obveznici fiskalizacije u obavezi da najkasnije do 30. aprila 2022. godine pređu na novi model fiskalizacije, koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja.

U skladu sa tim, potrebno je da počev od 1. maja 2022.godine, obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa Zakonom o
fiskalizaciji. U suprotnom, obveznici će biti podložni kaznenim merama, a u
skladu sa Zakonom.

Obveznici fiskalizacije su u obavezi da najpre putem portala Poreske uprave
ePorezi prijave lokacije poslovnog prostora i poslovnih prostorija, a zatim je potrebno da preko elektronskog servisa za fiskalizaciju, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Kada je reč o fiskalnim uređajima, Poreska uprava je do sada odobrila čak
423 elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, a na adresi

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html se nalazi spisak elemenata i proizvođača, kako bi se obveznici odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti. Ukoliko ste obveznik fiskalizacije, u najkraćem roku ispunite zakonsku obavezu, s obzirom na
to da je ostalo malo vremena do obaveznog prelaska na novi model e-fiskalizacije.

Galeb Tim je dao rok od 24 časa da, nakon što se prijavite, dostavi fiskalnu kasu na vašu adresu i pomogne da je aktivirate. Popunite kontakt formu na sajtu efiskalizovan.rs
ili pozovite besplatan call centar 0800 111 123.

KOMENTARIŠI