O održavanju i remontima u TE „Kostolac A“: Preventiva čuva proizvodnju

O održavanju i remontima u TE „Kostolac A“: Preventiva čuva proizvodnju

Svakodnevna preventiva je osnovna tačka polaska za održavanje u savremenoj energetici. Potrebno je da se promene odmah primete, kao i da se nakon toga preduzmu odgovarajući postupci kako bi se sprečilo ometanje optimalnog odvijanja proizvodnog procesa.

Proizvodni proces u Termoelektrani „Kostolac A“ odvija se neprekidno tokom cele godine, izuzev u vreme predviđenih remonta. Radi se u tri smene sa istim ciljem – da se proizvede i isporuči električna energija u skladu sa prethodno zacrtanim proizvodnim planom.

Foto: Energija Kostolac

TE „Kostolac A“ se svrstava u starije termokapacitete koji proizvode električnu energiju i svojevrstan je rasadnik kadrova, imajući u vidu da je tu prva radna iskustva sticala većina inženjera u kostolačkom termosektoru.

Jedan od inženjera s radnim stažom dužim od tri decenije je Zoran Predić, šef Tehničko-tehnološke pripreme u TE „Kostolac A“. On ukazuje na sistem EPS-a kao veoma složen, koji počiva na dogovoru i spremnosti da se pronađe konkretno i konstruktivno rešenje za svaku situaciju, u skladu sa prilikama i raspoloživim mogućnostima.

– Dogovor je temelj za realizaciju svega što se tiče termoelektrane, počev od termina koji su predviđeni za remonte, pa do maksimalnog angažovanja svih naših zaposlenih, koji svojim radom omogućavaju da se zacrtani planovi proizvodnje i ostvare. Glavni poslovi biće na turbini i na kotlu tokom kapitalnog remonta bloka A1. Na turbini će biti zamenjen srednji deo cilindra niskog pritiska, a na kotlu ćemo zameniti delove gasovazdušnog trakta. Kada se govori o kapitalnom remontu bloka A2, takođe će biti urađen remont turbine, kao i prateći poslovi, među kojima su i remonti pratećih postrojenja – opisuje Predić i ukazuje da se u proteklom periodu dosta toga preduzelo i uradilo na modernizaciji blokova A1 i A2. – Naša postrojenja su u solidnom stanju, sve raspoložive snage su usmerene ka kvalitetnom održavanju TE „Kostolac A“, pod kojim podrazumevam svakodnevno održavanje, kao i remonte urađene s mnogo pažnje i planiranja.

Zoran Predić, Foto: Energija Kostolac

Napori se preduzimaju i ka unapređenju zaštite životne sredine, u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima iz ove oblasti.

Vođa grupe ložnih uređaja Dragan Jovčev radi u ovoj termoelektrani od 1996. godine. Jovčev naglašava da se brižljivo održavanje pogona temelji na svakodnevnim temeljnim obilascima svih postrojenja koji pripadaju blokovima A1 i A2.

– Svakodnevna preventiva je osnovna tačka polaska za održavanje u savremenoj energetici. Potrebno je da se odmah primeti da li ima promena, da se potom preduzmu odgovarajući postupci kako bi se sprečilo ometanje optimalnog odvijanja proizvodnog procesa. Posao je obiman i zahtevan, traži potpunu posvećenost svih zaposlenih. Uslovi rada su malo teži, u letnjem periodu se radi na velikim temperaturama, velika su isparenja i sve drugo što je vezano za naš proizvodni proces. Treba mnogo i volje i vremena da se u potpunosti savlada posao jer je složen i zahtevan – kaže Jončev.

Dobra saradnja

Bojan Andrejić, inženjer za armature i pomoćne uređaje u TE „Kostolac A“, ukazuje da je važno da se završi svaka radna obaveza da bi po isteku smene radnik mogao da se opusti. Saradnja s kolegama je dobra jer se ovde uspeh postiže timskim radom.

KOMENTARIŠI