Određena početna cena poljoprivrednog zemljišta za 422 javna nadmetanja

Određena početna cena poljoprivrednog zemljišta za 422 javna nadmetanja

Foto: Urban City / B.P. ilustracija

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Požarevca, utvrdila je dana 28.02.2023. godine početnu cenu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u DRUGOM KRUGU za ukupno 422 javna nadmetanja, koja su obuhvaćena Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu.

Zaključak o cenama 2 licitacioni krug

KOMENTARIŠI