Održana peta prodajna izložba radova osoba sa invaliditetom u Požarevcu

Održana peta prodajna izložba radova osoba sa invaliditetom u Požarevcu

Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“, održalo je u centru Požarevca prodajnu izložbu radova osoba sa invaliditetom, petu po redu.

Prema rečima Jasmine Turudić, predsednice „Veritasa“, izložba je deo projekta „Podrška uspostavljanju dnevne usluge za odrasle osobe sa invaliditetom“.

– Već godinama unazad trudimo se da informišemo javnost o položaju i potrebama osoba sa invaliditetom. Naš dugoročni cilj je da obezbedimo dnevni boravak za njih, čime bi se pomoglo i njima i njihovim porodicama. Nadamo se da ćemo u dogledno vreme taj cilj i ostvariti – rekla je Turudić.

Projekat „Veritasa“ sprovodi se u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad, uz finansijsku podršku lokalne samouprave.

Cilj programa podrške ogleda se u poboljšanju kvaliteta života odraslih osoba sa invaliditetom uspostavljanjem i razvojem aktivnosti dnevnih usluga u lokalnoj zajednici namenjenih ovoj populaciji. Program podrazumeva aktivno učešće korisnika projekta u javnim dešavanjima u gradu, stvaranje uslova za ostanak u porodici i neposrednom okruženju, osnaživanje kapaciteta OSI kao i prepoznavanje problema i potencijala odraslih osoba sa invaliditetom od strane šire lokalne zajednice, lokalne samouprave i stručne javnosti što u mnogome utiče na poboljšanje kvaliteta života OSI i njihovih porodica.

KOMENTARIŠI