Potpisan Sporazum o učinku za 2017. godinu

Potpisan Sporazum o učinku za 2017. godinu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su danas Sporazum o učinku NSZ za 2017. godinu. Kako je nakon potpisivanja naglasio Martinović, svih 26 tačaka ovogodišnjeg Sporazuma o učinku daje zadatak Nacionalnoj službi koji je zahtevniji u odnosu na prethodnu godinu.

Kada je u pitanju realizacija plana iz 2016. godine, direktor NSZ je istakao da je merama aktivne politike zapošljavanja bila obuhvaćena 131.000 nezaposlenih lica, šta je plan i za ovu godinu.

„Prošle godine u aktivne mere uključili smo 146.000 lica, što je znatno iznad plana. Od ovog broja, u različite mere zapošljavanja bilo je uključeno 8.200 osoba sa invaliditetom.Kada je u pitanju konkretan učinak plasiranja sredstava NSZ, 22.600 lica bilo je uključeno u različite vrste obuka ili se zaposlilo uz pomoć podsticaja koje pružamo nezaposlenima i poslodavcima. Gotovo u svim programima imali smo veću realizaciju u odnosu na zadati plan. Ipak, postoje i programi koji nisu ostvarili stopostotni učinak, a to su uglavnom oni koje se odnose na mere za osobe sa invaliditetom. Mera koja je prošle godine dala dobar rezultat je subvencija zaradaza osobe sa invaliditetom. Imali smo plan da u meru uključimo 350 OSI bez radnog iskustva, a uključili smo oko 450“, istakao je Zoran Martinović.

Međutim, interesovanje poslodavaca za druge programe koji omogućavaju zapošljavanje OSI, poput personalnog asistenta za OSI na radnom mestu ili opremanje i prilagođavanje radnog mesta, nije dalo očekivane rezultate. Po rečima direktora NSZ, godinama se realizuje samo oko 50 odsto od predviđenog plana.

S obzirom da je u protekloj godini od 71.000 prijavljenih potreba za radnicima čak 10.000 ostalo nepopunjeno, direktor NSZ rekao je da će se u ovoj godini raditi više na pripremi nezaposlenih lica kroz različite obuke i motivaciju da prihvate ponuđeni posao,ali i uticati na poslodavce da podignu nivo uslova rada.

„Vlada Republike Srbije dodelila je značajna sredstva za podsticanje zapošljavanja u ovoj godini“, istakao je ministar Vulin i dodao da se Sporazumom Nacionalna služba obavezala da će kroz aktivne mere zapošljavanja potrošiti 95 odsto dodeljenih sredstava. U odnosu na prošlu godinu, važna novina je uvođenje novih ugroženih kategorija na tržištu rada i subvencija za zapošljavanje dece palih boraca, žrtava trgovine ljudima i žrtava porodičnog nasilja.

„Vlada Republike Srbije će zajedno sa NSZ učiniti sve da ambijent u kojem se ljudi zapošljavaju postane, vidljiviji, bolji i jednostavniji. I prošle i ove godine nastavljamo da olakšavamo uslove za poslodavce koji zapošljavaju, tako što smo povećali iznose podsticaja za oko 20 odsto za pojedine kategorije nezaposlenih“, rekao je Vulin.

Ministar je naglasio da će se posebno voditi računa i obezbediti i dodatna sredstva za obuke za poznatog poslodavca, ako bude potrebno.

KOMENTARIŠI