Škole dobile opremu za teleasistenciju

Škole dobile opremu za teleasistenciju

U Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Požarevcu, dodeljena je oprema za teleasistenciju.

Danas je predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić sa saradnicima obišao  Osnovnu školu “Dositej Obradović”, gde je dodelio opremu za teleasistenciju koja je namenjena deci sa posebnim potrebama, nakon Dositeja, opremu su dobile i škčole OŠ Kralj Aleksandar I, OŠ Vuk Karadžić i OŠ Desanka Maksimović.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić je rekao “Lokalna samouprava grada Požarevca prepoznala je potrebe škola na području grada Požarevca, u poslednjih godinu dana se intezivno sprovode programi povodom rekonsturkcije škola. Nadam se da će ova oprema biti upotrebljena za pobošanja uslova rade učenika i njihovih nastavnika i da bi nastavni program lakše savladala sva deca”.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Oprema za teleasistenciju je donacija UNICEF-a.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Direktor Osnovne škole “Dositej Obradović”, Vojislav Milanković se zahvalio lokalnoj samoupravi i istakao da će oprema koju je dodeljena biti upotrebljena na najbolji način i da će učenici imati velike koristi od ove donacije.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Dodeli opreme je prisustvovala i Vesna Pejić, član Gradskog veća zadužen za prosvetu.

Realizacija projekta „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece“,

UNICEF u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku (CSP), a u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, realizovao je projekat „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece“, kroz osnaživanje kapaciteta interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (IRK).

Pored podizanja kapaciteta interresornih komisija , projektom je predviđena i dodela grantova, za obezbeđivanje dodatne podrške deci i učenicima, a za koje je IRK predložila mere koje bi trebalo da unaprede socijalnu inkluziju. Projekat se finansirao iz sredstava Austrijske razvojne agencije ( ADA) i deo je programa UNICEFA i resornih ministarstava za unapređenje ranog razvoja dece kroz poboljšanje pristupa inkluzivnom obrazovanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama,a u cilju društvenog uključivanja sve dece i podrške njihovim porodicama.
Projekat „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece“ trajao je od septembra 2015 godine, do decembra 2016 godine .Grad Požarevac dobio je sredstva u visini od 3.682.5 USD kako bi nabavio opremu asistivne tehnologije, koja bi u procesu obrazovanja pomogla deci u praćenju nastave koju pohađaju po inkluzivnim programima.

Nabavljena je oprema za 23 dece, po preporuci IRK i uz verifikaciju implementatora Projekta. Oprema se dodeljuje školama u kojima deca pohađaju nastavu, na trajno korišćenje.

Oprema se sastoji od:

– tableta prilagođenih potrebama učenika,

skola 05
– GoTalk Express 32 – komunikacijski izlazni govorni uređaj (komunikacijsko pomagalo) sa višestrukim porukama i nivoima. Samostalno biranje poruka koja se snima na tasteru bilo da je to reč ili zvuk. Taster se radi lakšeg raspoznavanja obeležava slikom ili rečju.

skola 03
– Boardmaker je softver za uspostavljanje komunikacije pomoću štampanih simbola, kao i slika, kod učenika sa nerazvijenim govorom.
Navedena oprema poslužiće u sprovođenju individualnih obrazovnih programa (IOP2)u primeni inkluzije u obrazovnom procesu za više generacija u narednom periodu.

skola 06

KOMENTARIŠI