Za narednu godinu planirana su sredstva u visini od oko 50 miliona dinara i uređenje 56 hektara degradiranih površina.

 Poslovi na rekultivaciji degradiranog zemljišta ove godine realizovani su na unutrašnjem odlagalištu Površinskog kopa „Drmno“. Tehnička rekultivacija urađena je na 70 hektara. S obzirom na činjenicu da će se radovi izvoditi do kraja godine, očekivanja su da će za narednu sezonu sadnje biološkog materijala biti pripremljeno još oko 20 hekara zemljišta.

Velimir Damnjanović, samostalni inženjer za biološku rekultivaciju, kaže da je u potpunosti uređen prostor od 35 hektara na jugozapadnoj strani odlagališta.

Foto: Energija Kostolac

− Bagremom je pošumljena kosina etaže unutrašnjeg odlagališta na površini od 20 hektara, a na ravnim delovima uradili smo setvu leguminoznih smesa trave na 15 hektara. Pored rekultivacije devastiranog zemljišta, radilo se i na održavanju postojećih zasada i uređenih površina. Po osnovu gazdovanja gazdinskom jedinicom kopova „Kostolac“, popunili smo sadnju bagremom i sibirskim brestom na 6,64 hektara na spoljnjem odlagalištu, kao i na drugim delovima gazdinske jedinice na oko tri hektara. Tokom godine izvedeni su radovi i na redovnom održavanju uređenih prostora na 45 hektara − kaže Damnjanović.

Za ovogodišnje radove na rekultivaciji utrošeno je 53 miliona dinara. Za narednu godinu planirana su sredstva u visini od oko 50 miliona dinara i uređenje 56 hektara degradiranih površina.

KOMENTARIŠI