Uvodi se kaucija za plastična, metalna i staklena pakovanja i flaše u...

Uvodi se kaucija za plastična, metalna i staklena pakovanja i flaše u Srbiji?

Građani Srbije će možda morati da čuvaju plastična, metalna i staklena pakovanja kao što je sada slučaj sa flašama od piva.

Naime, ukoliko novi predlog Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu bude usvojen, građani će morati da čuvaju ambalaže kako bi mogli da povrate novac koji su dali za kauciju.

Cilj je da se građani motivišu da vraćaju jednokratnu ambalažu i nauče se da čuvaju okolinu.

Filip Abramović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine za Prvu je rekao da je prioritet da se smanji odbacivanje otpada, gomilanje na deponijama, neiskorišćavanje reciklabilnog otpada i zagađenje životne sredine.

Ambalaža za koju će se plaćati depozit će biti posebno obeležena, a obaveza proizvođača ili uvoznika je da odluči koliko će to da košta.

Abramović kaže da je cilj ministarstva da utiče na to da ova promena nanjmanje utiče na cenu proizvoda i da ovaj sistem bude shvaćen kao pozitivna stvar za zaštitu životne sredine.

Srbija bi se, ukoliko se predlog usvoji, približila evropskim zemljama poput Nemačke, Austrije i Švajcarske koje su se već navikle na čuvanje i vraćanje ambalaže.

KOMENTARIŠI