Obeležen jubilej: 50 godina rada bloka “A1” u Termoelektrani “Kostolac A”

Obeležen jubilej: 50 godina rada bloka “A1” u Termoelektrani “Kostolac A”

Ovo termo postrojenje snage 100 megavata i posle pola veka rada jedno je od najstabilnijih, najpouzdanijih i nerentabilnijih u okviru sistema „Elektroprivrede Srbije“.

U ogranku „TE – KO Kostolac“ obeležen je danas, 15. novembra 2017. godine značajan jubilej, a to je 50 godina rada bloka „A1“ u Termoelektrani „Kostolac A“. 

– Pedeset godina rada je odličan rezultat. Malo je blokova i elektrana u Evropi i svetu koji mogu da se pohvale ovakvim rezultatom. Ono što je stvarno važno je da „A1“ radi i posle pet decenija kao da je nov, sa svim izvornim parametrima koji su bili i na početku. To nam dosta govori da je ovaj blok svih ovih godina održavan na pravi način, onako kako je trebalo. Sve kolegenice i kolege koji su radili i sada rade su nam pokazali da znaju da rade svoj posao, rekao je Savo Bezmarević, izvršni direktor EPS-a za proizvodnju energije, govoreći o značaju bloka A1 za funkcionisanje energetskog sistema Srbije.

– Ono što nas u narednom periodu očekuje, a vezano je za TE „Kostolac A“ je revitalizacija oba agregata i priprema za rad tih blokova u novim uslovima, dodatno usklađivanje sa evopskim ekološkim normama. Pored elektrofiltera, koji su već ugrađeni, potrebno je da izgradimo i nova postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju. Takođe nas očekuje i modernizacija vitalne opreme na oba bloka, što bi trebalo da se završi do 2023. godine, kada nove norme stupaju na snagu, rekao je Bezmarević i najavio skori početak jednog od najvećih i najvažnijih projekata u EPS-u, početak izgradnje bloka „B3“, prvog termo postrojenja koje se graditi u Srbiji nakon više od 25 godina.

Govoreći o istorijatu bloka A1 u Termoelektrani „Kostolac A“ Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije „TE – KO Kostolac“, istakao je da se do ovog jubileja došlo zajedničkim snagama prethodnika i onih lјudi koji danas rade u termo sektoru kostolačkog ogranka EPS-a.

– Blok A1 je revitalizovan u preiodu od 2005. do 2007. godine, što je donelo značajna pobolјšanja u radu ovog postrojenja, produžen mu je radni vek i usklađen je sa propisanim evropskim ekološkim normama, naveo je Marković i zahvalio se svim prethodnicima koji su utkali svoj radni vek u kostolački ogranak EPS-a, kolegnicama i kolegama u termo sektoru, kao i kolegama iz rudarskog sektora koji snabdevaju elektrane dovolјnim količinama kvalitetnog lignita. On je takođe dodao da je skup u Kostolcu organizovan zbog istorije, ali da se slave i sadašnji rezultati, ali i gleda u budućnost koju simbolično predstavlјa skori početak izgradnje bloka „VZ“ u Termoelektrani „Kostolac B“.

Dušan Bakić, predsednik Sindikata Termoelektrana „Kostolac“, najpre je zahvalio svim zaposlenima na uloženom radu i trudu i svojim veštinama koje su dovele do toga da se proslavi ovaj jubilej. On je naveo da očekuje nastavak investicija i u narednom periodu, jer su dosadašnje doprinele da se u Kostolcu proizvodi električna energija po evropskim ekološkim standardima.

Prisutni gosti imali su priliku da pogledaju film o izgradnji i najvažnijim rezultatima najstarijeg bloku u Kostolcu, kao i izložbu „TEKO A1 juče – danas – sutra“, koja je pripremlјena povodom jubileja.

KOMENTARIŠI