Foto: Urban City / B.P.

Građani na sajtu Ministarstva turizma i omladine mogu da se informišu o svim detaljima i provere šta je sve agencija obavezna da dostavi putniku prilikom kupovine putovanja.

Važno je da se na vreme uvere da turistička agencija koju su izabrali ima važeću garanciju putovanja, poručuju iz ovog ministarstva, nekoliko dana pošto je saopšteno da je račun jedne od najvećih agencija „Barcino turs” u blokadi. Prema podacima turističke inspekcije ova agencija ima važeću polisu osiguranja koja je u ovom trenutku dovoljna da se putnici obeštete u slučaju insolventnosti. Međutim, prema njihovim podacima preko ove agencije se i dalje uplaćuju aranžmani, što može biti problem s obzirom na finansijske teškoće u kojima se agencija našla. Iz inspekcije su za naš list potvrdili da je zbog otkazanih putovanja u poslednja dva meseca turistima već isplaćeno 2,3 miliona dinara.

– Putnici su se uglavnom dogovorili sa agencijom i novac im je vraćen. Uvidom u Centralni informacioni sistem koji se odnosi na rad turističkih agencija, „Barcino turs” je nastavio da prodaje aranžmane prethodnih dana. Najbitnije je da ima važeću garanciju osiguranja, samim tim i polisu u iznosu od 250.000 evra. U slučaju da se utvrdi insolventnost agencije, odnosno nesposobnost plaćanja i izmirenja dospelih obaveza u određenom momentu, putnici će moće da se obeštete iz navedenog iznosa polise osiguranja – rekla su iz turističke inspekcije.

Dodali su da u slučaju da ne bude u mogućnosti da isplati potraživanja, onda se utvrđuje insolventnost. Naveli su da kada takvo stanje potraje 30 dana, stvaraju se uslovi za utvrđivanje insolventnosti. U tom slučaju, nadležno ministarstvo donosi zapisnik o utvrđivanju insolventnosti, nakon čega sledi aktiviranje garancije putovanja, odnosno polise osiguranja.

Prema Pravilniku o vrsti i uslovima garancije putovanja, jasno je definisano koja vrsta garancije može da se ugovara između osiguravajuće kuće i turističke agencije. Uglavnom se polisa jemstva ugovara u slučaju insolventnosti i u slučaju štete nanete putniku.

Kada je reč o insolventnosti agencije, putnicima se posle aktiviranja polise obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka s putovanja u zemlji i inostranstvu u mesto polaska. Zatim potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator aranžmana nije realizovao, ali i novca u slučaju kada putnik otkaže putovanje. Nadoknađuje se i razlika između ugovorene cene putovanja i cene snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. U drugom slučaju, kada je u pitanju šteta naneta putniku, osiguranje nadoknađuje novac koji su turisti izdvojili na osnovu ugovora o turističkom putovanju koje nije realizovano. Oštećeni turisti mogu da računaju i na novac koji potražuju na ime razlike između ugovorene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

KOMENTARIŠI