PODELI

Posetioci su imali prilike da vide ambleme iz 97 zemalja sveta (od ukupno 193), među kojima i obeležja sa takozvanih egzotičnih destinacija kao što su Kiribiti, Palau, Vanuatu i mnoga druga.

Izložba je postavljena tako da oslikava ambijetalnu celinu u kojoj se eksponati nalaze i u samom muzejskom prostoru, a podeljena je na četiri osnovna dela. U prvom se nalaze oznake Srbije, zatim bivših jugoslovenskih republika, Evrope i na kraju, u četvrtoj celini postavljeni su amblemi iz ostatka sveta. Interesantno je pomenuti da zakon ne dozvoljava da postoje dva identična amblema na planeti.

Ideja ove postavke bila je i da se, u prostoru gde su inače postavljeni eksponati iz antičkog perioda, sada pokaže jedna nova sakupljačka mogućnost kao što su policijske oznake i amblemi, a ujedno potencira edukativni karakter izložbe.amblemi 1

“Cilj izložbe je da bude podsticaj za ljude koji sakupljaju, sistematizuju i čuvaju za neka buduća pokolenja ono što je njihov trenutni hobi, a u budućnosti može da postane objekt obožavanja. Kao što možete da vidite nismo slučajno ovaj korintski stub u centralnom delu muzejskog prostora zaštitili policijskom trakom, simbolično je to ideja zaštite kulturnog nasleđa. Kada smo otvorili muzej u Velikom Gradištu 28. januara 2013 godine, mi smo za braću Đorđević – naše Gradištance i dobrotvore napisali da ‘sakupljanje ne čini sakupljača slepim već svevidećim’. Ova misao se može primeniti i na kolekciju policijskih oznaka i amblema Aleksandra V. Đuričića.“, rekao je direktor Narodnog muzeja, Dragan Bogičić, u uvodnom obraćanju.

Inače, 1886 godine je osnovana polu–gimnazijska zbirka starina u Velikom Gradištu koja je u samom početku brojala oko 200 eksponata. Ovaj podatak objavljen je u časopisu “Starinar“ Srpskog arheološkog društva.

KOMENTARIŠI