Koordinaciono telo: Za projekte ekonomskog osnaživanja žena 20 miliona dinara

Koordinaciono telo: Za projekte ekonomskog osnaživanja žena 20 miliona dinara

U okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa UN Women, a uz finansijsku podršku Evropske unije, i u 2019. godini nastavilo je da podržava lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost kao i organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju ekonomskog položaja žena.

U ime potpredsednice Vlade i predsedsednice Koordinacionog tela, prof. dr Zorane Mihajlović, danas je ugovore o realizaciji projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena za 12 lokalnih samouprava i četiri nevladine organizacije uručio državni sekretar Zoran Lakićević.

„Ove godine izdvojili smo više od 13 miliona dinara za udruženja i šest miliona dinara za lokalne samoprave, kako bismo podržali njihove napore da unaprede rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Na republičkom nivou stanje je bolje, više smo umreženi, donosimo zakone i strategije, ali da bi se efekti zaista videli, moramo sve mere i aktivnosti implementirati na lokalu. Da je spustimo na lokal i više radimo sa lokalnim zajednicama. Zato je ovaj projekat važan. Hvala EU što je prepoznala naše napore na polju rodne ravnopravnosti i po prvi put kroz IPA 2016 izdvojila dva miliona evra za ovu oblast“, istakao je Lakićević.

On je dodao da će Koordinaciono telo nastaviti da radi kako sa Delegacijom EU, tako i sa važnim partnerima UN Women, kako bi osnažili lokalne mehanizme i podržali organizacije koje su godinama bile stožer rodne ravnopravnosti.

Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, rekla je da je rodna ravnopravnost jedna od osnovnih evropskih vrednosti i da EU ostaje najveći donator u Srbiji.

„Nastavićemo da pružamo podršku Vladi Srbije kako bi se oblast rodne ravnopravnosti unapredila. Kroz projekte koje smo ove godine podržali 1.500 žena će imati koristi, da unaprede svoja znanja i veštine, da se lakše zaposle i postanu konkurentne na tržištu rada. Rodna ravnopravnost mora postati deo svakodnevnog života i tu smo da zajedno radimo na tome“, rekla je ona.

Blerta Cela, zamenica regionalne direktorke UN Women za Evropu i centralnu Aziju, zahvalila je Vladi Srbije i Koordinacionom telu na posvećenosti unapređenju položaja žena u Srbiji, rekavši da su žene ogroman privredni potencijal iako je rodni jaz i dalje sveprisutan.

„Zato će inicijative poput ove doprineti da se vidi napredak. Srbija je aktivno posvećena poboljšanju rodne ravnopravnosti i UN Women, koja ima jedinstven mandat da na globalnom polju unapređuje ovu oblast, prisutna je i u vašoj zemlji da u tome pomogne, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje žena“, rekla je Cela.

KOMENTARIŠI